fbpx – Hjemmesykepleiere som opplever å lykkes, blir i jobben Hopp til hovedinnhold

– Hjemmesykepleiere som opplever å lykkes, blir i jobben

Bildet viser en sykepleier som holder et eldre menneske i hånden

– Siden mange sykepleiere oppgir at de vurderer å slutte eller bytte jobb, er det viktig at de beholder opplevelsen av å lykkes for at de skal bli i jobben, skriver innleggsforfatterne.

Resultatene fra undersøkelsen Sykepleien utførte i juni 2021, er urovekkende. Der svarte 72 prosent av 6000 sykepleiere – ansatt i kommunehelsetjenesten – at de i løpet av det siste året har vurdert å bytte arbeidsplass, eller slutte i yrket. 

Sykepleiens undersøkelse viser at forhold som bemanning, lønn, fysiske og psykiske belastninger samt faglige diskusjoner er de vanligste årsakene til at sykepleierne vurderte å slutte i jobben.

Vi vet at sykepleiermangelen frem mot 2035 er en utfordring som forsterkes når demografiske endringer i befolkningen har ført til høy levealder, og flere eldre har behov for helsetjenester.

Jobbtilfredshet og arbeidsglede

Mange er avhengige av at sykepleiere blir i jobben for at vi skal kunne bo hjemme lengst mulig med langvarige helseutfordringer. Vi vet at deres jobbtilfredshet og arbeidsglede, samt forhold ved organisasjonen de jobber i, ledelse og samarbeid bidrar til at sykepleiere blir i jobben.

I tillegg kan sykepleieres forståelse av seg selv og å bli gitt noe godt selv, fungere som grunnlag for dette.

En studie blant hjemmesykepleiere

For å øke kunnskapen om hva som er viktig for å bli i jobben gjennomførte vi en studie av hjemmesykepleiere som arbeider i en liten distriktskommune. Vi var interessert i å høre hva sykepleierne selv sier og spurte om de ville fortelle om hva som er viktig for at de fortsetter med å utøve sykepleie hjemme hos pasienter.

Situasjonen kan føre til stress og økt risiko for trøtthet og utmattelse.

Hjemmesykepleiere må ofte reise langt i løpet av en arbeidsdag og arbeider vanligvis alene. De kan stå i akutte og kritiske situasjoner som krever raske beslutninger. Kolleger med evne til å støtte og trygge i vanskelige avgjørelser, er ikke til stede i hjemmet. Situasjonen kan føre til stress og økt risiko for trøtthet og utmattelse.

Vår studie viser at sykepleierne opplever å lykkes. Og livet som sykepleier i hjemmebaserte tjenester, fremstår da som verdt å bruke krefter på.

Verdt å bruke krefter på

Den israelsk-amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky hevder at det å inngå i en sammenheng, fører ofte med seg goder, gir forutsigbarhet og glede, noe som igjen kan forbindes med å lykkes. Goder vi mottar, kan gi en retning for vårt liv.

Sykepleierne i vår studie blir tatt imot som sykepleier og møtt slik som de er. Pasienter viser ofte tilfredshet når sykepleierne kommer og hilser dem vennlig inn i huset. En sykepleier forteller at det er trivelig å komme hjem til pasienter fordi de er så alminnelige: «En er så velkommen, og det betyr så mye i travle tider at jeg føler meg velkommen hos dem jeg skal hjelpe».

Sykepleierne som føler seg velkommen hjemme hos pasienter, våger i større grad å vise hvem de er. Det oppstår ofte en nærhet i kontakten når sykepleierne har ansvar for oppfølging av de samme pasientene over tid.

Nærhet og kontakt gjør det enklere å vurdere pasienters helsetilstand, og iblant brukes humor for å fremme en trivelig og avslappende atmosfære mens de er på besøk.

Positive avbrekk i hjemmesykepleien

Ferdsel ute i naturskjønne omgivelser mellom besøk hos pasienter, bidrar også til at sykepleierne opplever å lykkes. Det skjer når de kjører gjennom et åpent kystlandskap med høye fjell i bakgrunnen, mottar synsinntrykk fra skiftende årstider og nyter naturen i all dens idyll og mangfold.

En sykepleier sier: «På kveldsvakter når det er solnedgang og himmelen bare er et fargesprakende ‘oooo woooow’, jeg er så heldig at jeg er der akkurat da og får med meg de sekundene det er aller ‘nydeligst’».

Sykepleiere distanserer seg fra det som oppleves hektisk.

De naturskjønne omgivelsene blir benyttet til å avreagere. Sykepleierne får et positivt avbrekk som gjør godt, skaper ro, og det blir mulig å omstille seg til neste hjemmebesøk. Sykepleierne distanserer seg fra det som oppleves hektisk i arbeidshverdagen, og når de kjører på lange veistrekninger, kan de tenke at det er kjekt å jobbe.

Kolleger tar vare på hverandre

Sykepleierne forteller videre om samhold med sine kolleger og leder. Det er kolleger som tar vare på hverandre og støtter hverandre, skaper trivsel og har en opplevelse av å ha et fellesskap, blir respektert og har muligheter til å kunne være seg selv. Det styrker sykepleiernes opplevelse av å lykkes.

Selv om sykepleierne har dager som omtales som «en dårlig arbeidsdag», fører dette ikke nødvendigvis med seg negative følelser. Samholdet mellom kolleger skaper en faglig trygghet. Når arbeidsdagene er travle, tilbyr kolleger assistanse i utfordrende situasjoner, og det tar bort noe av stresset.

Viktig å bli sett av lederen

Sykepleierne legger merke til kolleger som tilbyr «en støttende skulder» og som sier: «dette klarer vi». Når arbeidsoppgavene blir mange, samtaler kollegene om de travle dagene. Og da blir det enklere å stå i ulike situasjoner og løse arbeidsoppgavene.

Sykepleierne ser på lederen sin som en innflytelsesrik kollega. De verdsetter å bli hørt og sett av en tilgjengelig leder som viser omtanke, fremstår som faglig dyktig og gir muntlige tilbakemeldinger som er vel ment.

Dersom leder ikke bryr seg om situasjoner sykepleierne står i og har utydelig lederstil, sier sykepleiere at det kan ha negativ virkning på samholdet og ønsket om å bli i jobben.

Veksler mellom ulike oppgaver

Varierte arbeidsdager gir sykepleierne muligheten til å veksle mellom ulike oppgaver, noe som bidrar til at sykepleiere lykkes. De må alltid være forberedt på at det kan oppstå endringer i helsetilstanden hos syke.

Endringer kan kreve at man må iverksette nye tiltak.

Endringer kan kreve at man må iverksette nye tiltak, og det kan være nødvendig å vise kreativitet for å kunne utøve sykepleie i hjemmet. Siden sykepleierne har ansvar for pasienter som er forskjellige som mennesker, og ofte har komplekse utfordringer, kan enkelte situasjoner kreve mer enn det sykepleierne har å gi.

Sykepleierne sier at humøret er varierende hos pasienter som trenger hjelp og at et dårlig humør kan «ødelegge» sykepleiernes dag om de blir utsatt for ubehagelig atferd. På slike arbeidsdager er det pasienter med lettere hjelpebehov, som utgjør nødvendig veksling mellom sykepleiernes oppgaver.

Lederen kan inspirere

I fremtiden er sykepleiere tiltenkt en fremtredende rolle i helsetjenester. De utgjør den største gruppen av helsepersonell og har samfunnskritiske oppgaver. Siden mange sykepleiere oppgir at de vurderer å slutte eller bytte jobb, er det viktig at sykepleiere beholder opplevelsen av å lykkes i jobben.

Det er særlig ledere som kan inspirere sykepleiere til å glede seg over en vennlig velkomsthilsen fra pasienter og benytte kjøreturen mellom hvert hjemmebesøk til å avreagere, samt legge til rette legge for kollegasamhold og varierte arbeidsoppgaver.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse