fbpx – Vi må ha kjønnsnøytral pasientbetaling ved sterilisering Hopp til hovedinnhold

– Vi må ha kjønnsnøytral pasientbetaling ved sterilisering

Bildet viser en man som holder opp en plakat som viser likhet mellom kjønnene

– Kvinner betaler i dag fem ganger mer enn menn for sterilisering. De høye prisene går særlig ut over innvandrere og personer med lav inntekt. Det er en uhørt praksis i et likestillingsperspektiv, skriver innleggsforfatterne.

Steriliseringsloven gir alle over 25 år rett til sterilisering. Sterilisering er et enkelt, trygt og effektivt middel for permanent prevensjon og er den sikreste prevensjonsmetoden som er kjent.

Egenandelen er nær fem ganger høyere for kvinner enn for menn. Menn betaler 1268 kroner i egenandel for å sterilisere seg i det offentlige helsevesen, mens kvinner må betale 6079 kroner. Det utgjør en urimelig prisforskjell på totalt 4811 kroner. Dette er uhørt praksis i et likestillingsperspektiv.

I parforhold erfarer vi at langt flere kvinner enn menn bruker prevensjon, og stordelen bruker hormonelle typer. Etter noen år og den reproduktive fasen i livet er over blir det for mange aktuelt med sterilisering.

Fakta
Sterilisering

Sterilisering av kvinner foregår ved at egglederne kuttes over og lukkes. Komplikasjoner eller bivirkninger ved inngrepet er sjeldne. Slik forhindres egg fra kvinnens eggstokk å komme frem til livmoren, og det blokkerer sædceller fra å passere via egglederne til egget. Dette er et inngrep som ikke er blitt definert som pålagt oppgave for offentlige sykehus.

Noen avdelinger har derfor i perioder, på grunn av ressursmangel, ikke påtatt seg denne typen operasjoner, og det har sykehusene rett til å avgjøre selv. Dersom man ikke får utført sterilisering ved lokalt sykehus, kan man kontakte private sykehus for operasjon. Da må en måtte dekke utgiftene selv.

Sterilisering for menn er et raskt og relativt smertefritt kirurgisk inngrep i lokalbedøvelse. Steriliseringen har som formål å stoppe passasje av sædceller fra testiklene, via tynne sædlederne, til sædblærene. De tynne sædlederne kuttes og deles gjennom et cirka ett centimeter langt snitt på hver side av pungen. Endene blir sydd igjen for å hindre sædpassasje.

Når sædlederne er klippet over og sydd igjen, er mannen steril.

Kilde: NHI

Egenandelen har økt enormt

Fra januar 2002 økte egenandelen for kvinner fra 268 til 6079 kroner, mens den for menn økte fra 218 til 1268 kroner. Kvinner betaler i dag altså nær fem ganger mer enn menn for sterilisering. De høye prisene går særlig ut over innvandrere og personer med lav inntekt.

Systemet fungerer heller ikke godt for menn.

Systemet fungerer heller ikke godt for menn. Menn risikerer å reise til Nord-Norge for egen regning når de vil ha sterilisering gjennom det offentlige.

Helse Nord er eneste helseregion som tilbyr sterilisering av menn på offentlige sykehus. Sju sykehus i Nord-Norge har denne behandlingen for menn. Totalt 44 sykehus fordelt på alle helseregionene tilbyr sterilisering av kvinner.

Får negative konsekvenser

I et likestillingsperspektiv har dette fått negative konsekvenser fra dag én. Antall kvinnelige steriliseringer falt drastisk etter at økt egenandel ble innført: Fra over 5000 inngrep årlig i år 2000 til litt over 1000 inngrep i 2017.

Vi er kjent med at Helsedirektoratet har tatt opp problemstillingen med Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratets målsetting er kjønnsnøytral pasientbetaling ved sterilisering. Dette støtter vi. Steriliseringsrådet har også bedt myndighetene om å endre dagens praksis.

Praksis må endres

Dagens system gagner verken pasientene eller sykehusene. Stortinget og landets helsemyndigheter må endre praksis. Det er uheldig at helsemyndighetene ikke har justert egenandelene siden 2002.

Både sterilisering for menn og kvinner koster betydelig mer enn egenandelen, noe som fører til at både sykehus og private vegrer seg for å påta seg jobben. Kun kvinner som får inngrepet utført i forbindelse med keisersnittfødsel slipper å betale egenandelen.

Den siste steriliseringsrapporten fra Helsedirektoratet er fra 2015–2017. En ny rapport skal etter planen være ferdig i løpet av første halvdel av 2022.

Antall steriliseringer av menn på offentlige sykehus har gått ned.

Den siste rapporten viser at antall steriliseringer av menn på offentlige sykehus har gått ned, men utføres også andre steder enn i Nord-Norge privat, ifølge Helsedirektoratet.

Nær alle steriliseringer av kvinner skjer i forbindelse med fødsel på offentlige sykehus som rapporterer tallene. Slik sett er det enklere å ha oversikt over antallet kvinner enn menn.

Pasientene er taperne

Vi er kritiske til at myndighetene ikke har tatt tak i denne saken som verken gagner landets menn eller kvinner.

Dette har vært en uheldig praksis i nær 20 år. Pasientene er taperne, og spesielt kvinnene. Vi mener at egenandelen for sterilisering burde utgjøre det samme for begge kjønn. Det er to ulike inngrep med ulik ressursbruk og kostnadsnivå. Likevel må egenandelen endres og reduseres til normalsats på 375 kroner for begge kjønn. 

Vi ber myndighetene endre praksis i et urettferdig system som rammer de med minst ressurser. Dagens praksis kan ikke forsvares i et likestillingsperspektiv.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse