fbpx – Sykepleierstudiet må bygges på viten om sykepleie Hopp til hovedinnhold

– Sykepleierstudiet må bygges på viten om sykepleie

Bildet visr en elev i et klasserom

– I det siste har vi fått kritikk for sykepleierstudiet. Studentene beskriver studiet som, blant annet, lite oppdatert. Hva som gjør studiet faglig oppdatert, er imidlertid omdiskutert, skriver Margareth Kristoffersen.

Forenklet kan vi si at sykepleie kan bli forstått som et substantiv eller som et verb. Sykepleie forstått som et substantiv – viten – forutsetter at sykepleiere har et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag.

Sykepleie som vitenskap har utviklet seg i takt med samfunnet ellers og består i dag av teorier som utdyper de universelle spørsmål om hvorfor hjelpe andre, beskriver hva sykepleie er og gir innsikt i sykepleierrollens ansvarsområder. Sykepleievitenskapen kritiseres imidlertid ofte for å dreie sykepleieres interesse bort fra kjernen i yrket – å utøve sykepleie.

Sykepleie forstått som et verb – å gjøre – forutsetter at sykepleiere behersker bestemte og avgrensede praktiske ferdigheter, som å sette sprøyter, måle blodtrykk og telle puls. Når nyutdannede sykepleiere blir kritisert for å ikke beherske det praktiske håndverket tyder kritikken på at sykepleie oppfattes gjørebasert.

Gjørebasert sykepleie innebærer at sykepleiere er assistenter som ikke er kvalifisert innen vitenskapen de representerer. Andre vitenskaper utgjør kunnskapsgrunnlaget, og deres teorier anses tilstrekkelige for å utøve sykepleie.

Høye kvalitetskrav til studiet

Det er høye kvalitetskrav til sykepleierstudiet. Målet er at studentene lærer å bli analytisk og kritisk tenkende sykepleiere. Et fullført studium gir yrkesrett og autorisasjon som sykepleier for å handle selvstendig og ansvarlig i helsetjenesten. Et oppdatert studium må derfor bygge på viten om sykepleie.

Sykepleievitenskap gjør det mulig å understøtte, forme og begrunne sykepleie.

Den dagen vi selv mangler tilstrekkelige krefter og er avhengig av kompetente sykepleiere for å bli friske, leve med sykdom eller få en fredfull død, tilbyr sykepleievitenskapen et viktig kunnskapsgrunnlag for hjelpen vi mottar. Sykepleievitenskap gjør det mulig å understøtte, forme og begrunne sykepleie slik at studentene kan utvikle sin kompetanse ut fra viten om hva sykepleie er.

Det handler om å kunne kommunisere en definisjon av sykepleie, argumentere for betydningen av omsorg og faglig forsvarlig hjelp for pasienters helse og forholde seg kritisk til egen og kollegers praksis. For å fremme og ta vare på helse holder det ikke at studentene lærer sykepleie bare basert på rutiner og sjekklister som viser hva som skal gjøres og hvordan.

Må utforske hva sykepleie er

Sykepleiens vitenskapelige kunnskapsgrunnlag skiller yrket fra et praktisk håndverk og legitimerer sykepleie som et universitetsstudium. Sykepleie er en ung vitenskap som må videreføres på universitetsnivå for at vi skal beholde muligheten til å utforske hva sykepleie er og hvorfor vi skal hjelpe andre. Alternativet er at sykepleie som vitenskap er truet.

Smuldrer sykepleie som vitenskap opp, smuldrer også sykepleieres yrke opp.

Smuldrer sykepleie som vitenskap opp, smuldrer også sykepleieres yrke opp. Forsvinner kunnskapsgrunnlaget for sykepleie mens andre relaterte vitenskaper overtar, vil sykepleiere på sikt bli gjørebaserte og i verste fall blir yrket splittet opp.

Sykepleiere nyter stor tillit i samfunnet og kompetansen studentene tilegner seg er etterspurt. Etterspørselen øker i omfang med et økende antall eldre i samfunnet. Kompetansen er derfor viktig å beholde samtidig som den må forbli vitenskapelig forankret i sykepleie.

Andre vitenskaper kan ikke gi tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for det som kreves i sykepleie og som sykepleiere bidrar med i tverrfaglig samarbeid. Sykepleie kan ikke uten videre erstattes av andre vitenskaper som ikke har et bedre kunnskapsgrunnlag for hjelpen og som folk ikke har et forhold til.

Et sykepleievitenskapelig ståsted er vesentlig

Det kan finnes studenter som vurderer å avslutte sykepleierstudiet om de ikke finner tilfredsstillende svar på spørsmålet om hva er sykepleie.

Et sykepleievitenskapelig ståsted er vesentlig for å skape trygghet rundt sykepleierrollens faglige innhold og ansvarsområder. Det kan bidra til at studentene lykkes med å utdype sitt ønske om å hjelpe andre. Da vil de kunne stå stødigere i møte med en krevende yrkesrealitet. Allerede som nyutdannet sykepleier vil studentene ellers stå i fare for å undervurdere sitt eget ønske om å hjelpe. Det kan føre til at de velger å slutte i yrket.

Sykepleie foregår vanligvis i relasjonen mellom sykepleier og pasient. Dersom studentene ikke får grunnlag i en vitenskap om sykepleie, kan de ubevisst la seg styre av det de selv måtte definere som sykepleie. Deres mer subjektive mening kan bli avgjørende for hva som anses som god sykepleie.

La oss bidra til at det som ikke mangler i fremtidens helsetjeneste, er sykepleiere med en sykepleievitenskapelig praksistilnærming og reflekterte tanker om hva slags sykepleie vi vil ha i samfunnet. Da må studentene ha svar på spørsmålet om hva som er sykepleie. Derfor er utfordringen å videreutvikle sykepleie som vitenskap slik at studentene er oppdatert på viten om sykepleie.

Innlegget ble først publisert i Stavanger Aftenblad.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse