fbpx – Jeg er lei av at det snakkes nedsettende om hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

– Jeg er lei av at det snakkes nedsettende om hjemmesykepleien

Bildet viser Andrea Øwre-Johnsen

– Helt siden jeg var sykepleierstudent har det å jobbe i hjemmesykepleien blitt assosiert med noe kjedelig og lite faglig utfordrende. Min erfaring er en helt annen, skriver sykepleieren.

Siden jeg startet på sykepleierutdanningen for snart åtte år siden, har jeg hatt en fot innenfor hjemmesykepleien, og de siste tre årene har jeg vært fagutviklingssykepleier i ambulerende tjeneste.

Jeg opplever at svært mange stiller seg undrende til hva hjemmesykepleie egentlig handler om –både sykepleierstudenter og sykepleiere generelt.

Det er ikke slik at vi som jobber med eldre pasienter, kun hjelper til med støttestrømper og ernæring.

Konsekvenser av dårlig omtale

De fleste har gjort seg noen tanker om hjemmesykepleien gjennom mediene. Det har vært flere oppslag om dårlig bemanning og en stressende arbeidshverdag, og man har kunnet lese om pasienten som verken blir sett eller hørt.

Jeg er lei av at Medie-Norge snakker ned min arbeidsplass. Det får store konsekvenser. Blant annet blir det vanskelig å rekruttere nyutdannede sykepleiere til hjemmesykepleien.

Jeg vil belyse hva hjemmesykepleie egentlig er.

Derfor vil jeg – med dette innlegget –belyse hva hjemmesykepleie egentlig er. Hvorfor har jeg som sykepleier valgt å jobbe her fremfor på Oslo universitetssykehus og andre «spennende» arbeidsplasser? Fordi det er akkurat slik det blir fremstilt –at hjemmesykepleien ikke er spennende nok.

Ikke bare støttestrømper

Etter samhandlingsreformen i 2012, og starten på eldrebølgen, har det skjedd mye i ambulerende tjeneste. For 10–15 år siden tør jeg påstå at hjemmesykepleien mer eller mindre besto av støttestrømper og tilrettelagt stell. Som pasient i dag, er du avhengig av å få et vedtak på nødvendig helsehjelp for å motta hjemmesykepleie.

Så hva legger man egentlig i ordet «nødvendig helsehjelp»?

Nødvendig helsehjelp kan være alt fra kompliserte prosedyrer til medisinsk behandling. Det er stell til noen som er totalt avhengig av hjelp, medisinhåndtering og liknende. Støttestrømper er også helsehjelp, for de fleste sykepleiere vet hva som skjer om pasienten ikke får på seg disse.

Litt god på alt

Som sykepleier i hjemmesykepleien, har jeg aldri hatt en mer variert arbeidshverdag. Vi må gjennom mange ulike prosedyrer, og det er en svært spennende pasientgrupper å jobbe med.

I hjemmesykepleien må man stole på egen kunnskap og jobbe selvstendig samtidig som man står ovenfor sykepleiefaglige vurderinger. En arbeidsdag kan bestå av flere PICC-line, CVK-stell og IV infusjoner som TPN og antibiotika samt medikamenthåndtering. Og vi jobber med sårdren, plauravæske og hjemmedød.

Jeg har et arbeid som er et av Norges mest varierte.

Listen over arbeidsoppgaver er lang fordi det i en kommune, et distrikt og i en avdeling er svært mange ulike mennesker med forskjellige diagnoser og behandlingsbehov.

På en sykehusavdeling blir du ekspert på akkurat «ditt» felt. Min erfaring som fagutviklingssykepleier er at man blir litt god i alt i hjemmesykepleien.

Jeg opplever i hvert fall at jeg har et arbeid som er et av Norges mest varierte. Jeg lærer mye og utvikler meg hele tiden på arbeidsplassen. Og jeg får ta del i hele pasienten.

En givende jobb

Et tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å yte god sykepleie, og det er givende å være en del av pasientens helhet. Det å behandle pasienter i eget hjem, føles nært og viktig.

Det er viktig at en pappa kan få lage middag eller gjøre lekser med barna sine mens en TPN-ernæring pågår. Det at ektefeller kan sove i samme seng hver natt, er vakkert. Jeg ser på det som givende og betydningsfullt at en kreftpasienter kan få dø i sitt eget hjem med sine nære rundt seg.

Jeg er stolt av jobben min. Jeg elsker den, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse