fbpx – Det må settes inn tiltak Hopp til hovedinnhold

– Det må settes inn tiltak

Bildet viser en sykepleier som står inntil en vegg. Hun er sliten

– Den pågående pandemien synliggjør mer og mer manglene på og behovet for spesialsykepleiere i helsetjenestene. Dette tynger dem som er i aktiv tjeneste hver dag, skriver den pensjonerte sykepleieren.

«Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet.» Dette er også første setningen og innledningen til sykepleierens yrkesetiske retningslinjer. Å praktisere dette i en tid med pandemi og med dagens bemanning, er utfordrende. Konsekvensen er, blant annet, at mange sykepleiere i dag er slitne i arbeidet sitt.

Pandemien har gjort det tydelig at sykepleiere arbeider i et system der omsorgsarbeidets rammer er for trange. Her har yrkesetikken ofte måttet vike for effektivisering og nedbemanning. Det moralske presset som følger med tidspress når man arbeider med mennesker som er i krise, eller trenger hjelp, er tungt å ha med seg. Og det er tungt å bære.

Problemer med å fylle stillinger

I dag ser man også konsekvensene av en utdanningspolitikk som gjennom de siste årene ikke er tatt på alvor. Den har stått «på vent», eller gått under parolen «det ordner seg nok». Når det gjelder spesialsykepleiere som anestesi, operasjon og intensiv, så har deres respektive landsgrupper år etter år tatt opp behovet for at det må utdannes flere spesialsykepleiere.

Ingen kan ta over når dagens spesialsykepleiere går av med pensjon.

I dag er det ingen «undervekst» som kan ta over når dagens spesialsykepleiere går av med pensjon, eller ikke orker å stå løpet ut.

Spesielt intensivsykepleiere er en gruppe med flere eldre arbeidstakere som går av med pensjon om få år. Her blir det problemer med å fylle deres stillinger fordi det ikke er utdannet tilstrekkelig intensivsykepleiere. Norsk Sykepleierforbund har varslet om dette lenge.

Helsearbeidere under press

Dagens regjering med statsminister Erna Solberg i spissen har snart regjert i åtte år. I løpet av denne tiden er det ikke opprettet nye spesialsykepleierstillinger. Kanskje fordi det ikke finnes tilstrekkelig med spesialsykepleiere til å fylle disse?

Solberg ble konfrontert med manglende intensivsykepleiere i et nylig tv-intervju, og hun svarte av alle ting at det man tenker på er at helsefagarbeidere skal kunne kurses i to til tre uker for så å gå inn for å hjelpe til der det manglet intensivsykepleiere.

Stakkars helsearbeidere.

Man kurser da ikke en potensiell flypilot i to til tre uker for å fly et fly med hundrevis av passasjerer! Hadde dagens regjering tatt tak i utdanningsproblematikken allerede da den tiltrådte, hadde både beredskapen og spesialsykepleierkompetansen vært på plass da pandemien slo til. Det er i dagens situasjon indikert en økning av intensivstillinger. Det er bra, men det må utdannede intensivsykepleiere inn i disse, om de finnes?

Mangler spesialsykepleiere

Utdanningskapasiteten må økes så raskt som overhodet mulig fordi en utdanning som spesialsykepleier tar minst fem år. I dette ligger sykepleierhøgskolen på tre år. I tillegg er det to års videre-/spesialutdanning og helst med noe praksis før disse to årene.

Nåmå det ikke bare prates. Det må handles!

Regjeringen Solberg må sette av både økonomi og ulike tiltak for å prioritere helt nødvendige utdanningsplasser for spesialsykepleiere. Og nå må det ikke bare prates. Det må handles!

Vi trenger alle tre spesialiteter neste gang vi er i en krise (la oss håpe at den uteblir), så er det kanskje anestesi- og operasjonssykepleiere man da trenger mest.

Sykehusene lider også av mangel på disse spesialiteter i sin daglige drift. Vi blir flere med årene og flere eldre. Den medisinske utvikling krever kunnskap og kompetanse, og Norge mangler per i dag 6000 sykepleier. Det er et tall som bare vil øke om ikke tiltak settes inn for å bøte på dette.

Innspillet ble først publisert av Telemarksavisa.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse