fbpx – Har du bruk for en kreftsykepleier? Hopp til hovedinnhold

– Har du bruk for en kreftsykepleier?

Bildet viser en kvinne med kreft som titter ut av vinduet.

– 35 000 nordmenn og deres pårørende må svare «ja» på akkurat dette spørsmålet hvert år. De vil møte mange kreftsykepleiere, og de vil oppleve at de vil trenge deres kompetanse, skriver NSFs faggruppe for kreftsykepleiere.

«Verdens kreftdag» markeres hvert år den 4. februar. Om det var deg – eller en du er glad i – hva ville være mest viktig? Å møte en fagperson med spesiell kunnskap om behandling og bivirkninger? En som kan gi råd og veilede deg rundt utfordringer som kan oppstå som følge av sykdommen? Eller kanskje en som med trygghet kan administrere og følge deg gjennom jevnlige cellegiftkurer?

Dette og mye mer kan du forvente av en kreftsykepleier. Kreftsykepleieren har også kunnskap om den følelsesmessige belastningen du kan oppleve å stå i. Og om senskader og plager som kan prege deg i etterkant av sykdom og behandling.

Vi kan bistå deg personlig

Du kan også forvente at dine pårørende skal bli sett og inkludert underveis i det du skal gjennom. Kreftsykepleieren vet at mange pårørende føler seg «ved siden av og midt i» på en gang. De er følelsesmessig og praktisk involvert i det som omhandler deg, samtidig som de har egne behov.

Barn og unge pårørende er en ekstra sårbar gruppe.

Barn og unge pårørende er en ekstra sårbar gruppe. Det å ha en mamma eller pappa som er alvorlig syk, påvirker tanker og følelser. Kreftsykepleieren har kompetanse og kan gi deg råd om hvordan du best mulig kan snakke med barna dine om vanskelige ting. Noen ganger kan kreftsykepleieren også bistå direkte – med samtale og informasjon om din sykdom og behandling.

Brenner for pasientene og faget

Kreftsykepleiere arbeider i ulike områder av helse og omsorgstjenesten. Du finner personell med kreftsykepleierkompetanse både på sykehusene, i kommunen og i private og ideelle organisasjoner. Mange jobber også med undervisning og kompetanseheving til andre helsepersonell.

Du finner kreftsykepleiere ved de store universitetssykehusene og i små kommuner i grisgrendte områder av vårt langstrakte land. Mange er medlemmer i NSFs faggruppe for kreftsykepleiere (FKS). Vi er glade for å drive den femte største faggruppen under Norsk Sykepleierforbund. Vi er en voksende organisasjon med medlemmer som brenner for kreftpasienten og kreftsykepleiefaget.

Ruster oss for fremtiden

For å kunne utøve god sykepleie til deg, er det viktig å ha faglig tilhørighet og et sted der vi kan dele kunnskap og erfaringer. Samtidig ønsker vi å være synlige deltakere i samfunnsdebatten og i politisk arbeid. 

Vi må legge planer og føringer for å møte morgendagens behov.

Som faggruppe er vi opptatt av kompetanseutvikling og faglig tyngde. Kreftutdanningen i dag gir absolutt kunnskap til å møte arbeidshverdagens utfordringer, enten det er i kommunehelsetjenesten eller på sykehusene. Samtidig må vi ha blikket rettet mot fremtiden, legge planer og føringer for å møte morgendagens behov.

Sammen med andre faggrupper innen sykepleie, jobbes det nå med å innføre masterløp i utdanningene. Ikke for å redusere den kliniske og praktiske kjernen i sykepleien, men for å videreutvikle og styrke faget enda mer. Vi ønsker å ruste oss for fremtiden rett og slett.

Vi jobber for deg og dine

Vi er også opptatt av at kompetansen må bli brukt. Normerte stillinger gir anledning til å jobbe målrettet, noe ikke minst senere års fremvekst av kreftkoordinatorfunksjonen i kommunene har vist. Men ikke alle kommuner har kreftsykepleiere, og ikke alle kreftsykepleiere får brukt sin unike kompetanse. Det samme gjelder også i sykehusene, og det vil vi i FKS jobbe for fremover.

Kreft er et stort globalt helseproblem. «Verdens kreftdag» markeres hvert år den 4. februar. Markeringen i år vil naturlig nok begrenses av pandemien, men oppmerksomheten rundt kreft er minst like viktig dette året. Det er gledelig å se at pårørendes situasjon og behov er et område som løftes frem i årets markering. Dette vil vi støtte og stille oss bak.

Vi er stolte over kompetansen vår, og vi vil jobbe for å ta godt vare på deg og dine nærmeste hvis det skulle komme en dag der du er en av dem som får bruk for en kreftsykepleier.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse