fbpx Utfordringer med kommunalt folkehelsearbeid på tvers av sektorer Hopp til hovedinnhold

Utfordringer med kommunalt folkehelsearbeid på tvers av sektorer

Illustrasjon for nye doktorgrader
Referer til artikkelen

Strøm Synnevåg E. Utfordringer med kommunalt folkehelsearbeid på tvers av sektorer Sykepleien Forskning

« Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities »

I sitt doktorgradsarbeid har Ellen Strøm Synnevåg blant annet sett på hvordan tre ulike kommuner jobber med å legitimere sitt ansvar for folkehelsearbeid på tvers av sektorer og oppfylle ambisjonene i folkehelseloven.

  • Doktorand: Ellen Strøm Synnevåg
  • Disputas: 11. oktober 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

Tre svar fra Synnevåg

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører ny innsikt ved å gi kunnskap om utfordringer og muligheter for kommuners arbeid med å bruke plan- og styringssystemet sitt for å implementere og legitimere det tverrsektorielle ansvaret for helse som de blir pålagt i Folkehelseloven (2012). Resultatene viser for eksempel at begrepene «folkehelse» og «folkehelsearbeid» kan være et hinder for å sikre ansvar på tvers av sektorer i kommunene, og at bruk av disse begrepene sammen med sterk styring kan føre til motstand og mistillit.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I denne studien er det brukt en multippel case studie design som undersøker det systematiske folkehelsearbeidet i tre norske kommuner. Studien er i hovedsak basert på intervju med kommunale aktører på styringsnivå, som for eksempel rådmenn, ordførere, ledere i ulike sektorer, planleggere og folkehelsekoordinatorer og så videre, for å få kunnskap om deres opplevelse av det tverrsektorielle arbeidet for å fremme helse. Videre er det gjort dokumentanalyser av kommunale plan og styringsdokument. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene fra studien vil være nyttig for norske kommuner og aktører i norske kommuner som arbeider med folkehelse og tverrsektorielt samarbeid på et styringsnivå. Spesielt for aktører som rådmenn, planleggere, folkehelsekoordinatorer, ledere og lignende. Siden studien tar utgangspunkt i primærforebygging, ligger nytten av forskingen utenfor klinisk praksis.
Illustrasjon for nye doktorgrader

0 Kommentarer