Doktorgrad Livskvalitet for personer med demens på sykehjem

Illustrasjon for nye doktorgrader

Livskvalitet for personer med demens står sentralt i Røens avhandling.

«Pathways through care - organizational-, staff- and patient characteristics, person centred care, and its association with quality of life in Norwegian nursing homes»

Les mer om avhandlingen her.

Røen har studert sammenhengen mellom organisering, personsentrert omsorg, samt karakteristikker ved ansatte og pasienter for livskvaliteten til personer med demens på norske sykehjem.

  • Doktorand: Irene Mari Røen
  • Disputas: 28. mars 2019
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 47.04 KB)

Skriv ny kommentar

Doktorgrad Helsefremming for personer med kols

Illustrasjon for nye doktorgrader

«Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)»

Les mer om avhandlingen her.

Bringsvor, som er utdannet intensivsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid foretatt en randomisert, kontrollert studie der 225 personer med kols fra 11 kommuner deltok. Blant annet fant hun sammenheng mellom hvordan personer med kols scorer på self-management relaterte områder og deres opplevde symptombyrde.

  • Doktorand: Heidi Breistrand Bringsvor
  • Disputas: 3. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

 ...