fbpx Erfaringer og utfordringer med trygghetsalarm i omsorgstjenestene Hopp til hovedinnhold

Erfaringer og utfordringer med trygghetsalarm i omsorgstjenestene

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

<< From 'Plug' to 'play' Making established technology innovations work in caring services >>

Sykepleier og universitetslektor Randi Stokke har i sin doktrogradsavhandling sett nærmere på bruk, utfordringer og erfaringer med trygghetsalarm i kommunale omsorgstjenester. Avhandlingen viser blant annet hvordan denne relativt veletablerte formen for velferdsteknologi inngår i komplekse omsorgspraksiser med store variasjoner.

  • Doktorand: Randi Stokke
  • Disputas: 6. desember 2018
  • Utgått fra: Høgskolen i Innlandet

3 svar fra Stokke

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen viser hvordan personer med trygghetsalarm utnytter teknologien for å kunne leve uavhengig og trygt i eget hjem. Samtidig ser vi at selv etter over 30 års bruk er det fortsatt utfordringer knyttet til bruken av trygghetsalarm. Avhandlingen bidrar til økt innsikt i hvordan selv ganske enkle og veletablerte teknologier inngår i komplekse omsorgspraksiser med store variasjoner. Velferdsteknologi inngår i nettverk av relasjoner som bidrar til å endre dynamikken mellom aktørene i tjenesten og skaper nye omsorgspraksiser. Videre bidrar avhandlingen med et teoretisk rammeverk for å forstå forventninger og erfaringer med bruk av trygghetsalarm i omsorgspraksiser.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen består av en systematisk litteraturstudie og en studie om trygghetsalarmen i bruk i to ulike kommuner i Norge. Det ble gjennomført deltakende observasjon, 22 dybdeintervjuer med ulike aktører involvert i trygghetsalarmen, samt en litteraturgjennomgang.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Jeg håper at forskningsarbeidet kan ha betydning for bedre å forstå innføring og bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse