fbpx Læring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold
Doktorgrad

Læring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen

Illustrasjon for nye doktorgrader
Referer til artikkelen

Ravik M. Læring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen Sykepleien Forskning

« Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education »

Raviks kvalitative studie har sett på læring og overføring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med innlegging av perifer venekanyle (PVK) som eksempel. Blant annet fant hun at realismen i bruk av simulering var for dårlig til å gi studentene optimale læringsforhold. Studentene var heller ikke kunnskapsrike nok i alle elementer av ferdigheten, til at de kunne hjelpe hverandre med å bli bedre.

  • Doktorand: Monika Ravik
  • Disputas: 2. oktober
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Illustrasjon for nye doktorgrader

0 Kommentarer