fbpx Egenbehandling av diabetes ved hjelp av app Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Egenbehandling av diabetes ved hjelp av app

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Mobile health for diabetes self-management >>

Avhandlingen har evaluert effekten av en mobilapp – med og uten helseveiledning – for hjemmeboende personer med type 2 diabetes. Et av funnene var økt kunnskap og ferdigheter for egenbehandling av diabetes etter ett år med både app og helseveiledning. Studien fant også at de som var 63 år eller eldre brukte appen mer sammenliknet med de yngre deltakerne.

  • Doktorand: Heidi Holmen
  • Disputas: 21. desember 2017
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3 svar fra Holmen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Kunnskapen fra denne avhandlingen viser at vi fortsatt har begrenset evidens vedrørende mobilapper som støtte for mennesker med diabetes. Våre resultater tyder på at egenbehandlingen kan bedres dersom mobilapper benyttes sammen med helseveiledning, og at de som benyttet appen mye, kan ha positiv effekt, men dette må undersøkes videre i fremtidig forskning. Utfordringene knyttet til forskning på helseteknologi diskuteres, og det pekes på særlig etiske og metodiske utfordringer.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I denne avhandlingen ble det benyttet kvantitativ metode, og tre ulike design: 1) Randomisert kontrollert design for bruk av mobilapp med og uten helseveiledning sammenliknet med kontrollgruppe. 2) Tverrsnittsdesign for å analysere deltakernes karakteristika ved inklusjon. 3) Systematisk oppsummering av nåværende evidens vedrørende mobilapper for diabetes der appene tilbyr integrert kommunikasjon med helsepersonell. På denne måten fikk vi bred innsikt i kunnskap om effekt av mobilapper for egenbehandling av diabetes.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? I klinisk praksis vil denne avhandlingens resultater kunne være nyttig for helsepersonell som veileder personer med diabetes som er interessert i mobilapper i sin egenbehandling. Mobilapper kan være nyttig for mange, særlig de som ønsker å bruke det, og også for de over 63 år. De forskningsmetodiske utfordringene vedrørende mobilapper kan ha betydning for hvorvidt forskningsresultater skal påvirke klinisk praksis og bør belyses i fremtidig forskning.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.