fbpx Telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår Hopp til hovedinnhold

Telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Telemedicine follow-up in diabetes foot ulcer care: Essential conditions and contextual factors from the perspective of healthcare professionals >>

Kolltveit har blant annet undersøkt hvordan innføringen av telemedisin for personer med diabetesfotsår har påvirket kommunikasjon mellom helsepersonell og behandlingskvaliteten.

  • Doktorand: Beate-Christin Hope Kolltveit
  • Disputas: 2. november 2017
  • Utgått fra: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

3 spørsmål til Kolltveit

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Helsepersonellet erfarte å få økte kunnskaper og ferdigheter i sårbehandling, samt kvaliteten på dokumentasjonen i sårbehandling ble bedre. Kommunikasjonen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ble mer strømlinjeformet. Ett av funnene var også at helsepersonellet opplevde at telemedisin medførte at de fikk en mer helhetlig tilnærming til pasienten ved å bruke dette. Men det var noen utfordringer også ved å bruke telemedisin, og da spesielt i kommunehelsetjenesten.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å undersøke helsepersonellets erfaringer, der Interpretive Description ble brukt som metodologi. Fokusgrupper, observasjoner og individuelle intervju var metoder brukt for å hente inn data.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten (poliklinikker og hjemmebaserte tjenester) vil kunne dra nytte av disse funnene ved implementering av telemedisin i behandling av fotsår eller kroniske sykdommer.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.