Doktorgrad Telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår

«Telemedicine follow-up in diabetes foot ulcer care: Essential conditions and contextual factors from the perspective of healthcare professionals»

Kolltveit har blant annet undersøkt hvordan innføringen av telemedisin for personer med diabetesfotsår har påvirket kommunikasjon mellom helsepersonell og behandlingskvaliteten.

  • Doktorand: Beate-Christin Hope Kolltveit
  • Disputas: 2. november
  • Utgått fra: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

3 spørsmål til Kolltveit

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Helsepersonellet erfarte å få økte kunnskaper og ferdigheter i sårbehandling, samt kvaliteten på dokumentasjonen i sårbehandling ble bedre. Kommunikasjonen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ble mer strømlinjeformet. Ett av funnene var også at helsepersonellet opplevde at telemedisin medførte at de fikk en mer helhetlig tilnærming til pasienten ved å bruke dette. Men det var noen utfordringer også ved å bruke telemedisin, og da spesielt i kommunehelsetjenesten.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å undersøke helsepersonellets erfaringer, der Interpretive Description ble brukt som metodologi. Fokusgrupper, observasjoner og individuelle intervju var metoder brukt for å hente inn data.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten (poliklinikker og hjemmebaserte tjenester) vil kunne dra nytte av disse funnene ved implementering av telemedisin i behandling av fotsår eller kroniske sykdommer.
Les også: