Pasientens væremåte kan «smitte over på» hjelperen, og hjelperens reaksjon kalles motoverføring. Kroppsfornemmelser som følelser, fantasier, tanker, forestillinger og minner kan være slike reaksjoner.