fbpx Når mamma eller pappa har kreft Hopp til hovedinnhold

Når mamma eller pappa har kreft

« 10.1111/ecc.12907" target="_blank">Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial »

Avhandlingen til psykiatrisk sykepleier Senneseth er en del av «Sosial nettverksstøtte og kreft»-prosjektet ved Senter for Krisepsykologi, som tester ut PEPSONE-programmet (Psyko-Edukativt Program for SOsiale NEttverk) for barnefamilier der en av foreldrene har kreft. Funnene viste at de friske foreldrene som fikk PEPSONE-programmet sammen med sitt nettverk, opplevde mer sosial støtte og bedre foreldrefungering etter fire måneder, sammenlignet med dem som ikke hadde fått et slikt møte.

  • Doktorand: Mette Senneseth
  • Disputas: 31. mai 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse