fbpx Obstipasjon og laksativbruk hos sykehjemspasienter Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Obstipasjon og laksativbruk hos sykehjems­pasienter

Måltid på sykehjem
SAMMENSATT PROBLEM: Sykehjemspasienter er mer utsatte for obstipasjon. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Obstipasjon er en vanlig, plagsom, og potensielt farlig tilstand blant sykehjemspasienter. Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn. I tillegg til sykdommer som gir obstipasjon, er sykehjemspasienter mer utsatte. Grunner til dette er lite fiber i kosten, lavt væskeinntak, immobilitet, kognitiv svikt og bivirkninger fra medisiner. Sykepleiere rapporterer obstipasjon som vanskelig å håndtere på grunn av travle arbeidsdager, og problemet blir ikke prioritert. Andelen ufaglært personell er ofte høy, noe som forsterker problematikken. I tillegg til tiltak som kostfiber, fysisk aktivitet og væskeinntak er laksativer det sentrale virkemiddelet i behandlingen av obstipasjon.

Målet med denne studien var å studere forekomst og sammenhenger mellom obstipasjon og bruk av laksativer blant pasienter på sykehjem. Vi samlet inn data ved hjelp av en norsk versjon av spørreskjemaet interRAI LTCF (The Resident Assessment Instrument for Long- Term Care Facilities). 261 pasienter fra 20 ulike sykehjem ble inkludert. Vi analyserte data med logistisk regresjon. Forekomsten av pasienter med obstipasjon var 23,4 prosent, og 67,1 prosent brukte laksativer regelmessig. Balanseproblemer, urininkontinens, lavt stoffskifte og Parkinson hadde sammenheng med obstipasjon, og redusert kommunikasjonsevne og polyfarmasi hang sammen med bruk av laksativer. Pasienter som var aktive på dagtid og brukte medikamenter som hemmer demens, reduserte bruken av laksativer.

Pasienter på sykehjem er avhengige av personalet for å få dekket sine grunnleggende behov, og de trenger kyndig hjelp for sine helseproblemer. Mindre sykepleieressurser kan resultere i omsorg basert på standardisering og faste rutiner. Dette kan forklare obstipasjon og høyt forbruk av laksativer.

 

Referanse

Blekken LE, Nakrem S, Vinsnes AG, Norton C, Mørkved S, Salvesen O et al. Constipation and Laxative Use among Nursing Home Patients: Prevalence and Associations Derived from the Residents Assessment Instrument for Long-Term Care Facilities (interRAI LTCF). Gastroenterology research and practice. 2016. Doi: 10.1155/2016/1215746.

 

Kommentar

Obstipasjon er et vanskelig og til dels tabubelagt problem blant pasienter på sykehjem. Obstipasjon reduserer livskvaliteten til eldre, og laksativer gir bare midlertidig hjelp for problemet. Studien viser også at pasientene vil profittere på mer individuell omsorg og sykepleiere med økt kompetanse.