fbpx Psykoedukativ familiebehandling slik pasienter med første episode psykose, familiemedlemmer og helsepersonell opplever det. En kvalitativ studie Hopp til hovedinnhold

Psykoedukativ familiebehandling slik pasienter med første episode psykose, familiemedlemmer og helsepersonell opplever det. En kvalitativ studie

En kvalitativ studie av effektene ved å delta i kunnskapsbasert familiebehandling etter førstegangs psykose.

Bakgrunn: Det er få studier som har undersøkt effekt av familiearbeid hos familier som opplever en psykose for første gang, og de studiene som er gjort viser motstridende resultater.

Hensikt: Studien utforsker hvordan pasienter med en første gangs psykose og deres familiemedlemmer opplever det å delta i en kunnskapsbasert familiebehandling og om de blir bedre av behandlingen. I tillegg ble helsepersonells utfordringer i å rekruttere og gjennomføre familiebehandlingen undersøkt.

Metode: En kvalitativ utforskende studie hvor tolv pasienter, fjorten familiemedlemmer og ni helsepersonell, ble intervjuet. Dataene ble transkribert og analysert ved systematisk tekstkondensering.

Resultat: Pasienter og familiemedlemmer har ulike behov som skal imøtekommes av helsepersonell. Det er viktig at disse behovene blir identifisert og avklart før behandlingen starter. Det er også viktig å identifisere angstnivå og lage strategier slik at pasienten kan klare å delta i behandlingen. Deltakerne opplevde at de fikk innsikt, lærte om egne varselsignaler, lærte nye kommunikasjonsteknikker og lærte å planlegge og løse problemer på en hensiktsmessig måte. Helsepersonell opplevde at de måtte ha høy klinisk og faglig kompetanse for å møte utfordringer knyttet til å planlegge og gjennomføre behandlingen.

Konklusjon: Studien ga viktig informasjon om hvordan helsepersonell skal rekruttere og gjennomføre familiebehandling slik at personer med en første episode psykose kan ha utbytte av behandlingen.

 Nøkkelord: Tidlig intervensjon, psykose, familie arbeid, kvalitativ metode.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse