fbpx Psykososiale utfordringer og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag i arbeidsfør alder. En kvalitativ, utforskende studie Hopp til hovedinnhold

Psykososiale utfordringer og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag i arbeidsfør alder. En kvalitativ, utforskende studie

Yngre mennesker kan ha andre utfordringer enn eldre etter et hjerneslag. Doktoranden har sett på både effekten av en dialogbasert sykepleierintervensjon kort tid etter sykdomsdebud, og erfaringer med å leve med hjerneslag på lengre sikt.

Bakgrunn: Å rammes av hjerneslag i alderen 18–67 år, innebærer å bli truet av en alvorlig lidelse i en fase av livet når utdanning, karriere og etablering av familie står i sentrum. Få studier har undersøkt utfordringene disse unge personene med hjerneslag står overfor.

Hensikt: Å utforske de psykososiale utfordringene og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag som er i arbeidsfør alder.

Metode: To studier besto av utprøving av en dialogbasert sykepleieintervensjon det første året etter sykdomsdebut. To studier fokuserte på erfaringer med å leve med hjerneslag og behovet for psykososial oppfølging i et lengre perspektiv.

Resultater: Deltakerne strevde med å få tilgang til relevante helse- og omsorgstjenester. Oppfølgingen ble beskrevet som tilfeldig og lite tilpasset behovene til gruppen. Deltakerne opplevde deltakelse i intervensjonen som en støtte i den tidlige fasen. Utfordringene som følge av hjerneslaget varierte over tid. Hjerneslaget medførte en risiko for å komme i en marginalisert posisjon i familie- og arbeidsliv det første året etter sykdomsdebut. Etter hjerneslaget ble utfordringene beskrevet som et strev med å strekke til for å ivareta familien. Uetablerte personer og deltakere i foreldreroller ble funnet å være spesielt sårbare.

Konklusjon: Å fortolke og mestre situasjonen etter hjerneslag krever individuell støtte og et oppfølgingssystem tilpasset personenes spesifikke livsløp. De daglige krav gjør at unge som gjennomgår hjerneslag har behov for et oppfølgingssystem hvor de kan snakke om forpliktelser i familie- og arbeidsliv. Å ha mulighet til å snakke om erfaringene utenfor den hjemlige kontekst, vil ha betydning for å kunne forebygge psykososiale problemer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse