fbpx Stolt over å være sykepleier? Hopp til hovedinnhold

Stolt over å være sykepleier?

Sykepleier og eldre mann i rullestol

Kontakten med pasientene og pårørende var den viktigste kilden til stolthet for sykepleiere i hjemmesykepleien. 

Kommunehelsetjenesten har et skrikende behov for flere sykepleiere til et økende antall skrøpelige eldre pasienter. For å få til et slikt kompetanseløft trenger sykehjem og hjemmesykepleie å rekruttere nyutdannete sykepleiere. Forskning viser at nyutdannete sykepleiere er opptatt av kompetanse og profesjonelle verdier. Sykepleierens yrkesstolthet baserer seg på hvordan den enkelte sykepleier opplever at hun eller han utøver profesjonell omsorg. Målet med denne studien var derfor å beskrive hvilke erfaringer nyutdannete sykepleiere har med yrkesstolthet innen kommunehelsetjenesten.
Data ble samlet inn med åpne intervjuer fra åtte nyutdannete sykepleiere som arbeidet i sykehjem eller hjemmesykepleien. I tillegg ble fire av deltakerne spurt om å skrive dagbok med refleksjoner om yrkesstolthet. Det ble valgt en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming for å belyse betydningen av yrkesstolthet i fortellingene til deltakerne.
Dataanalysen identifiserte tre hovedtemaer: Å gjøre de riktige tingene på en god måte, å bli anerkjent og akseptert, og trivsel i et praksisfellesskap. Viktigste kilde for stolthet var kontakten med pasientene og pårørende. Første brist i yrkesstoltheten skjedde når de ikke følte seg anerkjent og akseptert som profesjonelle yrkesutøvere.
Forfatterne konkluderer med at kolleger og ledere bør øke og anerkjenne nyutdannete sykepleieres yrkesstolthet ved å stimulere til omsorg med høy kvalitet og lojalitet til sykepleiefaget. 


Referanse

Sneltvedt T. og Bondas T. Proud to be a nurse? Recently graduated nurses’ experiences in municipal health care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2015, doi: 10.1111/scs.12278.

 

Kommentar:

I denne studien påpeker forskerne hvor sårbare nyutdannete sykepleiere er i sin første jobb i kommunehelsetjenesten. De trenger støtte og veiledning fra erfarne kollegaer for å opprettholde og utvikle yrkesstolthet i møte med sårbare pasientgrupper. 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse