fbpx Fortsatt lite sosial og fysisk aktivitet på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Fortsatt lite sosial og fysisk aktivitet på sykehjem

Bildet viser spisesalen på et sykehjem med blomster på bordet og en mannlig beboer i bakgrunnen

Denne studien viste at pleiepersonalet vurderte den generelle omsorgen til å holde et høyt nivå, mens de vurderte nivået på fysisk og sosial aktivitet signifikant lavere. Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilsvarende funn tidligere lansert flere kampanjer for å øke sykehjemsbeboeres fysiske og sosiale aktiviteter som for eksempel «Aktiv omsorg – en sentral del av et helhetlig omsorgstilbud» (2007). Målet med Kjøs og Havig sin studie var derfor å utforske 1) hvordan norske helsemyndigheter har lyktes i å øke nivået på fysisk og sosial aktivitet ved norske sykehjem; 2) hvordan er aktivitetsnivået sammenliknet med den generelle omsorgen og 3) hvordan er aktivitetsnivået og den generelle omsorgen påvirket av følgende forhold: beboernes mobilitetsnivå, total bemanning, forholdet mellom sykepleiere og ufaglærte og størrelse på hver sykehjemsavdeling.

40 norske sykehjemsavdelinger fra sju ulike fylker deltok i denne tverrsnittsstudien, og det ble samlet inn data med et spesialutviklet spørreskjema som skulle måle kvaliteten. Skjemaet ble delt ut til pleiepersonalet (sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte) med minimum åtte ukers erfaring. Svarprosenten var på hele 87 prosent med 444 innleverte skjemaer.

Studien viser at på en skala fra 1 til 7 rangerte deltakerne fysisk og sosial aktivitet til 4,31, mens generell omsorg ble rangert til 5,66. Aktivitet var signifikant negativt korrelert med andel ufaglærte, andel sykepleiere og beboernes grad av mobilitet. Generell omsorg var signifikant negativt korrelert med andel ufaglærte. Forskerne konkluderte derfor med at fysisk og sosial aktivitet fortsatt er på et relativt lavt nivå til tross for gjentatte kampanjer fra helsemyndighetene. De sykehjemmene som både klarer å øke aktiviteten og opprettholde god omsorg bør bli studert nærmere så vi kan lære hvordan de har greid å kombinere oppgavene.

 

Kommentar:

Studier viser at et økt antall sykepleiere på sykehjem alltid fører til bedre generell omsorg, men ikke nødvendigvis til mer fysisk og sosial aktivitet blant beboerne. Forskerne bak studien peker på at sykepleiere har fokus på det medisinske som en forklaring. Et svar kan være mer tverrfaglighet inn på sykehjem, for eksempel flere fysioterapeuter og ergoterapeuter.

 

Referanse

Kjøs BØ, Havig AK. An examination of quality of care in Norwegian nursing homes – a change to more activities? (2015) Scand J Caring Sci DOI: 10.1111/scs.12249.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Marit Leegaard, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse