fbpx Poliklinisk induksjon av fødsel Hopp til hovedinnhold
Cochrane:

Poliklinisk induksjon av fødsel

Cite the article

Poliklinisk induksjon av fødsel. Sykepleien Forskning. 2010; 5 (3) :176-177. DOI: 10.4220/sykepleienf.2010.0116

Skrevet av Liv Merete Reinar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dokumentasjonsgrunnlaget er for mangelfullt til å kunne fastslå hvilke metode kvinner foretrekker og hvilke metoder som er mest effektive og trygge. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. Det finnes flere metoder som kan brukes for å indusere fødsler i polikliniske settinger. Induksjon av fødsel blir gjort på flere indikasjoner. Det blir brukt både farmakologiske og mekaniske metoder. For en del kvinner med lav risiko for komplikasjoner kan det være hensiktsmessig å tilby induksjon i polikliniske settinger. Hensikten med denne systematiske oversikten var å vurdere effekten og sikkerheten ved disse metodene.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant 28 studier som hadde vurdert følgende tiltak:

• Vaginal og intracervikale prostaglandiner

• Vaginal og oral misoprostol

• Isosorbide mononitrate

• Mifepristone

• Østrogen

• Akupunktur

I alle studiene fikk kvinnene enten induksjonsmidler hjemme, eller de ble sendt hjem etter at de hadde fått midler og blitt overvåket initialt på sykehus. De samlede resultatene viser at poliklinisk induksjon er mulig og at viktige bivirkninger er sjeldne. Det er ikke god dokumentasjon for å si at induksjon poliklinisk hadde negative eller positive innvirkninger på mors eller barnets helse. Det finnes noe dokumentasjon for at sammenliknet med placebo eller ingen behandling, så reduserte disse induksjonsmidlene behovet for flere intervensjoner for igangsetting av fødsel. Og de reduserte tiden fra induksjon til fødsel. Det var ingen dokumentasjon for at bruk av midlene førte til flere komplikasjoner som for eksempel operative forløsninger. Kun to studier hadde informasjon om kvinnenes preferanser i forhold til valg av metoder. Det mangler også data om kostnader og ressursbruk.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av tiltak for å indusere fødsel. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 28 studier med til sammen 2616 deltakere som de inkluderte i oversikten. Disse studiene var gjennomført i USA, europeiske og afrikanske land.

 

Kilde

Dowswell T, Kelly AJ, Livio S, Norman JE, Alfirevic Z. Different methods for the induction of labour in outpatient settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8. Art. No.:CD007701. DOI:10.1002/14651858.CD007701.pub2.

0 Kommentarer