fbpx Helserelatert livskvalitet blant beboere på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Helserelatert livskvalitet blant beboere på sykehjem

En undersøkelse av helserelatert livskvalitet hos bebore på sykehjem.

Bakgrunn: Omlag 40 000 bor på sykehjem i Norge. Mange av dem har flere diagnoser og langtkomne kroniske sykdommer som kan medføre en rekke forskjellige plager. Kontakten med familie og venner vil og endres når man flytter på sykehjem.

Hensikt: Å undersøke helserelatert livskvalitet (HRQOL) blant sykehjemsbeboere og sammenligne HRQOL med den generelle befolkning i Norge. Videre var hensikten å undersøke om mestring og sosial støtte har betydning for helserelatert livskvalitet og om mestring påvirker denne sammenhengen.

Metode: Utvalget besto av 227 beboere på sykehjem uten kognitiv svikt fra 30 sykehjem i Bergen kommune. I tillegg ble et utvalg fra den generelle befolkning med tilsvarende alder og kjønn (n = 1137) brukt som sammenligning angående livskvalitet. Følgende design ble anvendt: Tverrsnittdesign (artikkel I, III og IV), en sammenlignende tverrsnittdesign (artikkel II). Utvalget ble intervjuet og svarte på spørreskjemaer: Short Form questionaire (SF-36), Social Provisions Scale, SOC-13. I tillegg ble medisiner og diagnoser registrert.

Resultat: Studien viser at sykehjemsbeboerne hadde svært begrenset fysisk funksjon og mindre begrenset sosial funksjon. Sykehjemsbeboerne hadde betydelig lavere livskvalitet enn befolkningen generelt, med unntak av kroppslige smerter og begrensninger forårsaket av fysisk og følelsesmessig helse. Opplevelse av mestring hadde betydning for livskvalitet. Å ha tilknytning til personer som står en nær, er av betydning for vurderingen av sykehjemsbeboernes mentale helse. Videre er det at man selv fortsatt har betydning for andre viktig for å fungere godt sosialt. Resultatene viser også at det å bli respektert og anerkjent, har betydning for livskvaliteten. Opplevelse av mestring endret ikke sammenhengen mellom sosial støtte og helserelatert livskvalitet.

Konklusjon: Kunnskap om pasientens egen vurdering av sin livskvalitet, opplevelse av mestring og sosial kontakt gir viktig informasjon. Slik informasjon er av stor betydning ved planlegging og tilrettelegging av pleie og behandling av sykehjemsbeboere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse