fbpx Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av folkehelse – og et holistiskeksistensielt sykepleieperspektiv Hopp til hovedinnhold

Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av folkehelse – og et holistiskeksistensielt sykepleieperspektiv

Forståelsen av å fremme helse er ulik og delvis uklar både hos sykepleiere og den eldre sykehuspasienten.

Bakgrunn: I de neste ti årene vil antallet eldre stige, noe som også vil føre til flere eldre sykehuspasienter. Det er store variasjoner i helsestatus og sykelighet hos eldre.

Hensikt: Avhandlingens hensikt var å beskrive helse og det å fremme helse sett fra sykepleiere og eldre sykehuspasienters ståsted.

Metode: Avhandlingen har en kvalitativ tilnærming og består av fire delstudier.

Resultater: Eldre sykehuspasienter vektlegger at deres helse fremmes gjennom å bli sett som mennesker, få informasjon og kunnskap, å bli motivert og ha håp. Forståelsen av å fremme helse er ulik og delvis uklar både hos sykepleiere og den eldre sykehuspasienten. Diskusjon og dialog klargjør hva den enkelte legger i å fremme helse. Kunnskap er makt, og er dermed en viktig faktor i utviklingen av sykepleie og helsefremmende arbeid. Empowerment kan være en relevant strategi fordi både sykepleiere og den eldre pasienten ønsker innflytelse og kontroll over sin situasjon. Refleksjon i fokusgruppeintervjuer kan øke den faglige bevisstheten hos sykepleierne, bidra til å ta i bruk forskningsresultater og til å fremme den eldre sykehuspasientens helse. Avhandlingen foreslår en definisjon av helsefremmende sykepleie. Definisjonen støttes av fem nødvendige forutsetninger. Til sammen kan definisjonen og forutsetningene vise en retning og en tilnærming for en helsefremmende sykepleie. Hvordan helse og helsefremming forstås, er avhengig av vitenskapelig og faglig bakgrunn, pasientens situasjon, og den enkelte persons opplevelse. I følge de eldre sykehuspasientene i denne studien fremmes deres helse gjennom at de sees som en person, ved å få god og riktig informasjon/kunnskap om sin aktuelle situasjon og når de motiveres av sykepleierne eller andre helsearbeidere.

Konklusjon: Både sykepleieres og eldre sykehuspasienters forståelse av å fremme helse var delvis vag og uklar, men dialoger og diskusjoner fremmer forståelsen.

Disputas: 18. desember 2007 i Gøteborg, Sverige

0 Kommentarer

Annonse
Annonse