fbpx Geir Vegar Berg Hopp til hovedinnhold

Geir Vegar Berg

Forskningsveileder og førsteamanuensisSykehuset Innlandet, Lillehammer og Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Gjøvik

Innlegg av Geir Vegar Berg som forskningsveileder og førsteamanuensis:

Bildet viser en syk, eldre dame i en sykeseng. Ved sengen står en lege og sykepleier på visitt.
Palliative forløp kan gjøres bedre

Tiltak som kreftkoordinator og pakkeforløp skal hjelpe pasienter i palliativ fase. Men det svikter i samhandlingen mellom sykehus og kommune. 

En voksen hånd leier en barnehånd
Familieperspektiv i psykisk helsevern

Parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, var en positiv opplevlese for foreldrene.

Annonse
Annonse