fbpx Sykepleierpensjonister beholder minstegrensen: – Vi har fått det som vi ville Hopp til hovedinnhold

Sykepleierpensjonister beholder minstegrensen: – Vi har fått det som vi ville

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Regjeringen har lyttet til innspillene våre, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Regjeringen vil la pensjonerte sykepleiere jobbe uten redusert pensjon.

Dette gjelder sykepleiere som er født før 1964 eller før.

  • I praksis betyr det at disse sykepleierne fritas fra innmelding i sykepleierpensjonsordningen hvis de jobber i stillinger under 20 prosent.
  • Pensjonerte sykepleiere kan dermed jobbe deltid uten at pensjonen blir redusert.

Ville ikke ødelegge for pensjonistene som vil jobbe

– Vi ser behovet for sykepleiekompetansen, det er jo enormt. Vi ville ikke ha regler som ødelegger for de pensjonistene som har mulighet til å jobbe ekstra ved siden av, sier NSF-lederen. Dermed har de fått det slik de ønsker, og blitt lyttet til av regjeringen.

Som pensjonert sykepleie kan du altså jobbe inntil 20 prosent uten at du blir trukket i pensjon. 

Jobber du mer, kan du får pensjonistlønn for det som er 20 prosent og over.

Dette er avtalt i tariffavtaler både i kommuner og sykehus.

– Noen av dem dette gjelder har allerede gått av, noen er i ferd med å gjøre det, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Kan få 93 prosent av lønnen

Larsen viser til at pensjonistlønnen nå er 93 prosent av den lønnen sykepleierne har i dag.

– Altså mer enn den har vært før, påpeker hun.

Satsen for pensjonistlønn er fra 1. januar 245 kroner per time.

Dette står i Spekter-avtalen, som altså gjelder for sykehusene:

«Ved rekrutteringsutfordringer kan det til alderspensjonister tilbys tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens sentralt fastsatte minstelønn ved full ansiennitet.»

I tillegg utbetales:

  • lørdags- og søndagstillegg
  • helge- og høytidstillegg
  • kvelds- og nattillegg

Sykepleiere og andre i kommunene fikk en tilsvarende avtale like før jul. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2024.

Arbeidsministeren: – Bra for folk og velferden

– Jeg er glad for at vi sammen med partene har kommet frem til en løsning som gjør at pensjonerte sykepleiere kan jobbe inntil 20 prosent uten at pensjonen reduseres, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i pressmeldingen.

– Det er bra for folk og bra for velferden vår, sier hun også.

Ville oppheve minstegrensen

Regjeringen foreslo i fjor å oppheve minstegrensen på 20 prosent for medlemskap i Statens pensjonskasse, for sykepleiere og apotekansatte. 

Dette skapte rabalder blant pensjonerte sykepleiere som ønsket å jobbe ved siden av. Saken var til høring, og Sykepleierforbundet svarte via Unio hvorfor de syntes dette var en dårlig ide med tanke på å beholde pensjonistenes kompetanse der det er mulig.

Regjeringen fikk motbør av Stortinget, og allerede i november 2023 ble det klart at høyst sannsynlig ville sykepleierne bli unntatt opphevingen av minstegrensen. 

– Det et stort behov for erfaringen pensjonerte sykepleiere utgjør

– Alle skal kunne tjene opp pensjonsrettigheter uansett stillingsstørrelse, sier arbeidsminister Tonje Brenna.

– Samtidig er det et stort behov for den erfaringen og arbeidskraften pensjonerte sykepleiere utgjør. Derfor har vi sammen med partene kommet frem til en løsning som gjør det mulig for sykepleiere født før 1964 å jobbe ved siden av pensjonen uten at de avkortes. Det skal lønne seg å jobbe, avslutter Brenna.

Fakta
Dette er saken:

De fleste sykepleierne, både i kommuner og på sykehus, er medlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

  • Men ifølge sykepleierpensjonsloven er følgende unntatt fra medlemskap: Sykepleiere som har en arbeidstid på mindre enn 20 prosent av full stilling.
  • Det betyr at som pensjonist kan sykepleiere jobbe inntil 20 prosent uten å bli trukket i pensjon.
  • Denne minstegrensen ønsket regjeringen å fjerne
  • Nå vil Regjeringen likevel beholde sykepleiernes minstegrense – for dem som er født før 1965.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Linda Syvertsen

Operasjonssykepleier
3 weeks 4 days siden

Her snakkes det om hva man(NSF) har litt hørt på og hva man har fått i havn og at dette er bra for mange parter(samfunnet, arbeidsplasser og ikke minst pensjonister) Hva med reglene for de som er født etter 1964…?Det er i så fall ikke lenge til de som er født fra 64-67 skal vurdere om de vil gå av og evnt jobbe ved siden av.
Hvorfor kan det ikke komme klart svar på hva du skjer med reglene da.? Skal det da forhandles på nytt for den samme gode avtalen for alle parter?De samme argumentene er like viktig i årene fremover.
Hva er 93% av minstelønn, - er det en standard? Eller er det avhengig av av minstelønn der man jobber? Og hvorfor i huleste kan man ikke bare gi 100% ikke 93%.Og hva med tap av pensjonen etter at man har jobbet 20%.Hvor mye taper man egentlig på å jobbe da? . Og hvordan kan det forklares ift at man ikke blir meldt inn i Klp. eks? Er det slik at innmeldelse skjer automatisk etter 20% jobbing. Og hvorfor vil man da tape? Og hvorfor må det være slik? Og hvorfor har de sykepleierne som jobber i det private andre rettigheter og kan jobbe så mye man vil til 100%lønn uten å tape en krone i pensjon. Hva er grunnen til at dette er forskjellig regler?
Hvis argumentet er at kommunen skal spare på å ikke ansette folk, og for å ikke betale inn i pensjon for pensjonerte sykepleiere så blir det jo mindre sykepleiere i drift der det trengs.
Det er jo bare ris til egen bak.
Hvis det skal lønn seg å jobbe, må dette virkelig innføres for alle fremover. I helsetjenesten tatt man ikke fra noen andre jobber selv om man jobber som pensjonist over etter fylte 62 år, eller mere.
Det er bare tilskudd til avdelinger som trenger flere sykepleiere og besvarelse av myye kunnskap som ligger i å gjøre dette gjennomgående.
Synes at det NSF har kommet frem til nå ift dette, - og lønnen vår. kunne vært spesifisert mere. Hva få de spesial sykepleiere med superlang erfaring som nå ligger på dèt lønnsnivået som nå blir minstelønn som f.eks spesialsykepleiere med 10år får som minste lønn og nå. Den prosentvise økningen må jo være minst like stor. Om ikke vil jo de med kort erfaring (10år) snart tjene nesten samme som spesialsykepleiere med 25/30/35års erfaring. Den rammen bær være mere nyansert. Og gi økt lønn ut fra økt erfaring. Stige etterlyses herved fra 10år og videre 20år, 30år og 40år for både sykepleier og en egen fire spesialsykepleiere. Det må også nyansere at folk med master får for det også. Skjønner ikke arbeidsgiver dette??
Det er håpløst at vi skal møte opp på møtene hvert år før forhandlingene for å hele tiden si hva vi er gode på hver enkelt,for å argumentere for hvorfor vi vil ha høyere lønn. Vi er mange og alle må opp suksessivt i rettferdighetens navn!!
Vh Linda Syvertsen

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse