fbpx Sykepleiere i sykehus kan få 93 prosent lønn som pensjonist Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere i sykehus kan få 93 prosent lønn som pensjonist

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

En ny avtale kan føre til at flere pensjonister vil jobbe på sykehusene. Avtalen forutsetter rekrutteringsutfordringer. – Og det er det overalt, sier NSF-lederen.

Avtalen om pensjonistavlønning, som gjelder arbeidstakere med offentlig tjenestepensjon, gjelder fra 1. mars 2024.

Dette er en avtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio, som er Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedorganisasjon.

Sykepleiere og spesialsykepleiere som er alderspensjonister, og som jobber ved siden av, kan dermed tilbys høyere pensjonistlønn.

Avtalen gjelder der det er rekrutteringsutfordringer. Der det ikke er slike utfordringer, gjelder vanlig pensjonistlønn.

Se hele avtalen nederst i saken.

Samlet kompensasjon på 93 prosent

Satsen for pensjonistlønn er fra 1. januar 245 kroner per time.

Dette står i avtalen:

«Ved rekrutteringsutfordringer kan det til alderspensjonister tilbys tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens sentralt fastsatte minstelønn ved full ansiennitet.»

I tillegg utbetales:

  • lørdags- og søndagstillegg
  • helge- og høytidstillegg
  • kvelds- og nattillegg

Kommunene var først ute med avtale

Sykepleiere og andre i kommunene fikk en tilsvarende avtale like før jul. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2024.

NSF-leder: – Vil bety enormt mye for helsevesenet

– Hva betyr dette avtalen?

– Poenget er at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 58 år, fordi belastningene på arbeid er så høy. Likevel har et lite antall sykepleiere kapasitet og er villige til å bruke den kunnskapen de har, etter at de har blitt pensjonister. Det er en kompetanse det er viktig å bruke, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun legger til: 

– Pensjonister i arbeid vil bety enormt mye for helsevesenet.

– Ok honorering

– Vi er fornøyde med at Spekter ser sykepleierkompetansen som særlig viktig og er med på denne avtalen om en ok honorering, sier Larsen.

– Men den gjelder kun der det er rekrutteringsproblemer?

– Og det er det overalt. 

– Men arbeidsgiver må være enig i det bildet?

– Jeg tror ikke det er et eneste sykehus der det ikke er rekrutteringsproblemer, sier NSF-lederen.

Fakta
Avtale om pensjonistavlønning

Dette står i dem protokollførte avtalen, signert av Spekter og Unio:

År 2024, den 21. februar, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Spekter og Unio-forbundene vedrørende pensjonistavlønning for arbeidstakere med offentlig tjenestepensjon

  • Partene er enige om at nedenstående bestemmelser gjøres gjeldende med virkning fra 1. mars 2024 for alle virksomheter i Spekter i overenskomstområdene 10 (Helseforetak med sykehusdrift), I I (Øvrige helseforetak) og 13 (Sykehus med driftsavtale):
  • Alderspensjonister født 1962 eller tidligere kan engasjeres på pensjonistvilkår, herunder AFP pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.
  • Timelønnen er f.t. kr 245,- pr faktisk arbeidet time. Partene er enige om at timelønnssatsen reguleres med samme beløp og fra samme tidspunkt som det som gjelder for statsansatte i SPK.
  • Ved rekrutteringsutfordringer kan det til alderspensjonister tilbys tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens sentralt fastsatte minstelønn ved full ansiennitet.
  • Til alderspensjonister i stilling uten sentralt fastsatt minstelønn kan samlet kompensasjon maksimalt utgjøre 93 prosent av minstelønn ved full ansiennitet for stilling der det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning.
  • Ut over dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.
  • Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn på nytt i pensjonsordningen.

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Astrid Torgunrud

Helsesykepleier
1 måned 3 uker siden

For å stå lenger i jobb skulle ønske at når sykepleiere står I jobb utover 62 år gies ett ekstra lønnstillegg. I fremtiden vil være avhengig av det.

Astri Marie Bjønnes

Pensjonert sykepleier( anestesisykepleier)
1 måned 3 uker siden

Hva er øvre aldersgrense ? Er det sagt noe nytt om det?

Åshild Schei

Pensjonist/ psykiatrisk sykepleier
1 måned 3 uker siden

Hvorfor har NSF går med på en avtale hvor vi er prisgitt arbeidsgivers forgodtbefinnende. Uklar og komplisert avtale. Tror det er mange som må ta til takke med laveste pensjonist lønn. Avtale vi hadde var tydeligere.

Åshild Schei

92860980
1 måned 2 uker siden

Jeg trodde 19.9 % avtalen var opphevet. Men jeg ser at den gjelder til Stortinget har behandlet saken. Den gjelder ihvertfall frem til 01.07 slik jeg ser det. Stemmer det?

Torbjørg Amdal

Anestesisykepleier
1 måned 2 uker siden

Hva blir lønnen i kroner og øre når tillegget skal være 93% av stillingens sentralt fastsatte minstelønn v/full ansiennitet?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse