fbpx Fjerner karakterkrav for sykepleierutdanningen i morgen. NSF vil kjempe videre Hopp til hovedinnhold

Fjerner karakterkrav for sykepleierutdanningen i morgen. NSF vil kjempe videre

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen i NSF etter at hun ble gjenvalgt som forbundsleder høsten 2023.

Stortinget vil sannsynligvis fjerne karakterkravene til 3 i matematikk og norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen.

5. juni skal regjeringen behandle den såkalte Profesjonsmeldingen. Her foreslås det blant annet å fjerne karakterkravene til 3 i matematikk og norsk for søkere til sykepleierutdanningen.

NSF får støtte fra opposisjonen

For NSF og NSF Student har karakterkrav vært en viktig sak. Det var derfor stor feiring da kravet ble innført studieåret 2018/2019. Nå kan det vise seg at dette var en kortvarig seier.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, sier til Sykepleien at de har «lobbet» godt for å hindre at karakterkravene fjernes.

– Får dere støtte?

– Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus støtter fortsatt karakterkrav, sier Larsen.

Hun viser til mindretallsinnstillingen hvor representantene trekker frem at regjeringen selv i Profesjonsmeldingen mener det er viktig å bygge den norske helsetjenesten faglig sterk.

– De advarer mot en utvikling som stiller mindre krav til kompetanse i en situasjon hvor sykdomsbyrden og kompleksiteten øker, sier Larsen.

Hun minner om at sykepleierne er den største helsepersonellgruppen i helsetjenesten, og at Norge vil trenge godt utdannede sykepleier med både bachelor, master og doktorgrad innen somatikk, psykisk helsevern og rusavhengighet.

– Sannsynlig at kravene fjernes, dessverre

– Stortingsmeldingen skal behandles på onsdag, hva tenker du skjer?

– Det er svært sannsynlig at flertallsinnstillingen, hvor de går for å fjerne karakterkrav, dessverre vil bli vedtatt, sier Larsen.

Hun legger til at NSF ikke gir opp.

– Signalene fra opposisjonen er så tydelige at dette vil vi fortsette å jobbe med frem mot et annet stortingsflertall eller ny regjering, sier hun.

– Gjør det mer krevende

– Er det så farlig om karakterkravene fjernes ?

– Karakterer viser i hvilken grad en student oppfyller kravene til sluttkompetanse. Uten karakterkrav kan situasjonen bli å måtte nedjustere studiets læringsutbytter for å opprettholde gjennomstrømningen og dermed kravene til sykepleierens sluttkompetanse, sier Larsen.

Hun hevder at dersom karakterkravene fjernes, kan det utløse behov for økte ressurser til undervisning. 

– I dag ser vi det stikk motsatte, nemlig budsjettkutt, som vil gjøre det mer krevende å utdanne studenter til sykepleiere på normert tid, sier forbundslederen.

Vil ha nasjonal deleksamen i legemiddelregning

Larsen mener denne saken handler om kvalitet og pasientsikkerhet. 

– Å kunne lese, skrive og regne tilsvarende et minste karakterkrav på 3 i norsk og matematikk innvirker ikke bare på sykepleierens sluttkompetanse, men også på gjennomføringsgrad og tidsbruk på gjennomført studium, sier hun. 

Larsen mener gode muntlige og skriftlige språkferdigheter er nødvendig for å kunne kommunisere en plan for sykepleie, gjennomføre planen og dokumentere utført sykepleie. 

– Vi vil også arbeide for nasjonale deleksamener som legemiddelregning, nettopp for å sikre at sluttkompetansen hos sykepleierne holder nivå.

12 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jan Eide

Spesialsykepleier
2 weeks 6 days siden

Her skal LO få inn helsefagarbeidernivå i sykepleien, slik at man slipper å øke lønna for å rekruttere og beholde dyktige folk. Nå er det på tide at NSF tar av silkehanskene og forhindrer denne sosiale dumpingen! Dette alene er grunnlag for streik!

Ann Vigdis Adra

Sykepleierkonsulent
1 week 5 days siden

Hva med 23/5 regelen og realkompetanse? Blir de dårligere sykepleiere enn de med generell studiekompetanse og karakterkrav?

Babita Rani Pathak

Sykepleier i India 12 år erfaring hjertemottak
6 days 16 hours siden

Synes du at hvis man fjerner mattekravene, vil kvaliteten på sykepleiere bli dårligere? Helsedirektoratet har uttrykt bekymring for at feil ved regning av medisiner kan øke betydelig. De er veldig bekymret fordi mange av de som jobber nå, har karakter 3 eller 4 i matte, og kvaliteten på arbeidet kan bli dårligere med mattekrav.

Julie Venåsen

Legevakts sykepleier
2 weeks 6 days siden

Jeg blir glad når jeg hører de vil fjerne karakterkravene, da jeg mener disse kravene ikke har ønsket effekt. Stryk prosentene er stabile og mange studieplasser står tomme.
De utestenger mange søkere som hadde blitt dyktige sykepleiere, men sitter med 2 i matte. Syns det er rart at det er krav om å ha karakter i matte på er nivå som er mye høyere enn hva vi noen ganger bruker i yrket.

Selv har jeg 2 i matte, og kom inn på studiet året før karakterkravene ble innsatt. I dag har jeg vært sykepleier i 4 år og skal være ubeskjeden nok til å si at jeg har blitt en dyktig legevakts sykepleier. På tross av at jeg ikke er så god i matte. Men jeg er interessert i og god i sykepleie!

Helt riktig å skorte karakterkravene, men begynn heller å se på egnethet og motivasjon!

Nina

Sykepleier
2 weeks 6 days siden

Enig i at karakterkrav i matte fra videregående ikke har så mye å si. Det som er viktig er om man består medikamentregning hvor man må ha 100 % rette svar for å bestå ( slik var det i 2002 :)
Jeg fikk også elendig karakter i matte på videregående men da jeg begynte på høyskolen i 2002 så gikk det bare 2 mnd fra studiestart til vi skulle ha eksamen. Denne eksamen var avgjørende for om man i det hele tatt kunne studere videre andre året og alle studentene fikk maks tre forsøk. Når man visste dette så fungerte jo dette litt som en pisk for å sette seg inn I matematikken. For min del bestod jeg på første forsøk og jeg tror det hadde med at jeg virkelig ønsket å bli utdannet sykepleier og som over nevnt var jo denne eksamen kriteriet for å studere videre

Jørgen Røed-Lislebø

Helsesykepleier
2 weeks 5 days siden

Undertegnede gikk ut av videregående med 2 i matematikk. Jeg sto på legemiddelregning-eksamen og har i etterkant mestret den praktiske matematikken i jobbsammenheng like godt som andre som antagelig har høyere karakter enn meg. Det som istedet var et problem, jeg vet ikke hvordan det er nå, var at en fikk nærmest ubegrenset med forsøk på å stå på utregningseksamen. Det er etter mitt syn en større trussel mot kompetansen enn at en tar inn studenter med mattekarakter under 3.

Tina

Sykepleier
2 weeks 5 days siden

Jeg bare lurer på om blir det fjernet krav for engelsk og norsk på høyst nivå til videreutdanning for oss som fikk autorisasjon fra utlandet?
Og vil si at det er mange veldig flinke sykepleiere som har utdanning fra en annen land får ikke autorisasjon her som er helt urettferdig. Og der har vi mye mere krav til å komme inn på studie en 3 i matematikk og morsmål, likevel er ikke godt nok til å jobbe i Norge. Så mange av oss tok utdanning på nytt enten i Norge eller i land som er i EU.

Simon K.

Helserekrutt snart helsefag lærling
2 weeks 5 days siden

Jeg kan ikke forstå at regjeringen vil kutte karakterkravene i spesielt matematikk.
Nå er det ikke bare karakterkravene det burde stilles spørsmål til.

Det utføres skikkethetsvurdering gjennom studiet, men fanger man opp alle? Dette burde og gjelde på helsefag studiene på Vgs nivå også.

Rette personer med rette holdninger på rett plass.
Det sykepleierforbundet burde sett nærmere på er muligheten for Y-veien for hjelpepleiere og helsefagarbeider som ønsker å utdanne seg til sykepleiere da de innehar mye og viktig kompetanse, samtidig har de "knaggene" til å "henge" den nye kunnskapen opp på.

Jeg vurderer sterkt å ta sykepleien etter endt utdanning og kanskje etter å ha jobbet et år og to.

Jeg kjenner flere sykepleiere som har tatt sykepleien etter å ha jobbet som hjelpepleier/helsefagarbeider og merker forskjell på dem vs "rene" sykepleiere.

Isayas

Sykepleier
2 weeks 5 days siden

De må øke karaketen til 5 eller 6 😊

Modesta magdula

Helsefagarbeider
2 weeks 5 days siden

Ja. Det er greit men spørsmålet er skal det få alle erfaring som skal for 3år å være flink. I det meste slutter fordi det så mye stress og nok . Å være sykepleier er calling to call to server human kind love, service and emphati. Jeg håper all tenker på dette. I jobbe helse er ikke bare om penger og ting dette er omsorgen det skulle få. Ikke bare bare. Vi håper alle sitt hjerte å jobbe med menneskelig behandling å emne å hjelpe til og gi god kvalitet omsorg per enkelt behov uansett hvor du er og hvor alder eller i døede situasjon.

Mary Ann Olsen

Helsefagarbeider
2 weeks 5 days siden

Jeg er helt enig at de skal fjerne kravene til å komme inn sykepleier. Jeg som helsefagarbeider Jeg merke at dette ikke handler om bare karakterene. Jeg ser mangen som ønske å bli sykepleier på grunn av karakterene de klarer ikke å oppnå. Og det er mange grunn hvorfor det kan være på grunn av det har blitt alene mor, eller de må jobbe hardt for å sørge for å kunne overleve. Jeg synes at Norge må prøve den først hvis det ikke fungere da kan de ta kravene tilbake. Gi sjanse først. Det er mange flinkere det man tror, uansett hvor det kommer fra. Vi trenger masse sykepleier her i Norge. Ganske sikkert på at de er mange vil utdanne seg som sykepleier. Vær åpen og vise forståelse hverandre. Det helt viktig at Norge burde prøve for å kunne hvite om det velger på riktig vei.

Jeg skal gi eksempler for min del. Jeg har lyst å bli sykepleier men på grunn av blitt skilt så blir ikke det. Fordi jeg må jobbe ved siden av 100 prosent og studere samtidig. Og det har hardt og vanskelig å oppnå karakterene. Men jeg vet selv hvis jeg fokusere bare utdanning da klarer jeg å oppnå karakterene krav. Og jeg vet selv også at mine holdninger passer det yrket jeg ønsker. På grunn av karakterene kravene hindrer det. Vær så snill gi sjanse de som vil. Vi må hjelpe hverandre slik Neste generasjon opplever godt og ivaretatt dems behov.

Tina

Sykepleier
2 weeks siden

Hei!
Forstår din frustrasjon på de gitt krav til sykepleier utdanningen. Her er mitt syn på situasjonen.
1. God skriftlig og muntlig fremstillings evne, er et minimums krav
2.Mattematikk forståelse, forutsetning til å utregne doser, styrke og så videre på medikamenter. Dette spesielt med hensyn, at feil dose/styrke kan få fatale konsekvenser. Vi behandler mennesker, og feilmarin på medisin, kan i verste tilfelle medføre død.
3. Evnen og forutsetning til å gjennomføre studien, øker tilsvarende med at studenten har motivasjon og bevissthet om å gjennomføre studien. Dette er et fag som krever selvdisiplin, og høy grad selvstendighet. Man blir faglig og etisk vurdert, fortløpende gjennom alle tre år. De ulike fag er unektelig krevende, og man skal gjennom mange utfordringer, både i praksis, eksamener. Videre må ikke glemmes, de ufattelig mange prosjekter og skrevne oppgaver, som skal innleveres og godkjennes. Har hundrevis av timer med oppgaver bak meg, og måtte gi avkall på ganske mye sosialt disse årene. Uansett, fremstår dette i et negativt perspektiv, men jeg elsket hvert minutt av studietiden!
Til deg vil jeg videre si:
1. Om du har små barn, får du tillegg i studielånet. Snakk med Nav veileder om dine rettigheter
2. Etter endt utdanning omgjøres 40% av studielånet, dvs dette blir fjernet fra din studiegjeld
3. Vi trenger flere sykepleiere på laget, så det å få jobb er lekende lett. Velg og vrak i jobb tilbud, spesielt innen kommunen.
4. Forhandle lønna di, før du signerer jobbkontrakt, dette svarer seg.
I mellomtiden, kan du kanskje øve deg på god skriftlig fremstillings evne, samt ta opp igjen matten for bedre karakter.
Gjenstår å si lykke til. Om du vil noe, gå for det!!
Mvh Tina

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse