fbpx Fødeavdelingen på Bærum sykehus fullbooket frem til oktober Hopp til hovedinnhold

Fødeavdelingen på Bærum sykehus fullbooket frem til oktober

Bildet viser Trine Olsen i uniform på kontor

Sprengt kapasitet på fødeavdelingen gjør at gravide fra Asker og Bærum sendes videre til Drammen, Oslo og Ringerike for å føde.

Trine Olsen, klinikkdirektør ved Bærum sykehus, sa til avisen Budstikka [for abonnenter] tidligere denne uken, at de ikke kan ta imot flere kvinner som ønsker å føde ved sykehuset før i oktober.

Luna Føde lokker de gravide til Bærum sykehus

Fjoråret var det travleste på mange år på fødeavdelingen til Bærum sykehus. Den økte pågangen kom etter at det nye tilbudet «Luna Føde» startet opp i september i fjor.

– Hvorfor er fødetilbudet Luna Føde så populært? 

– Luna vektlegger kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, svarer klinikkdirektør Trine Olsen i en e-post til Sykepleien.

Det innebærer blant annet at de siste svangerskapskonsultasjonene foregår på sykehuset. De gravide blir kjent med sykehuset og helsepersonellet – noe som ifølge Olsen gir en trygghet både for den gravide og helsepersonellet. 

– Hvor mange fødsler har dere på listen? 

– Gravide som ønsker å benytte Luna-tilbudet må ha fødeplass ved Bærum sykehus, sier hun og forklarer nærmere:

Det er først i uke 28 den gravide søker seg til Luna-tilbudet. Den gravide må være frisk med et ukomplisert svangerskap, og ønske om en naturlig fødsel uten bruk av epidural. 

– Ved Bærum sykehus har vi om lag 1800 fødsler i året. Luna utgjør anslagsvis 200 av disse fødslene, legger Olsen til.

På Bærum sykehus sine nettsider kan du lese mer om Luna Føde.

Må klare seg med de rammene de har

På spørsmål om dette er et kostbart tilbud, sier Olsen at de ikke får ekstra midler for å drive Luna Føde.

– Luna-tilbudet er derfor ikke en ekstra kostnad for føde- og barsel ved Bærum sykehus, sier hun. 

– Hvis dette er så bra, hvorfor er ikke dette et tilbud som alle gravide i hele landet får? 

– Dette handler om hvordan fødselshjelpen er organisert i forhold til nivå- og funksjonsfordeling, sier hun og forklarer:

– I Norge er det tre nivåer med ulik grad av spesialisert fødselsomsorg: fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Bærum sykehus er en fødeavdeling, og skal i henhold til retningslinje for fødselsomsorg ta hånd om kvinner med forventet normal fødsel og fødende med risiko for komplikasjoner under fødsel tilpasset avdelingens og sykehusets kompetanse og ressurser. Videre anbefales det at kontinuitetsmodeller kan opprettes for å sikre helhetlig forløp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. 

– Luna er en slik kontinuitetsmodell som det her refereres til, legger hun til.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse