fbpx Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned Hopp til hovedinnhold

Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned

OUS

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), opplyser en tillitsvalgt til Aftenposten.

– Vi ble informert på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til Aftenposten.

Hun sier at siste arbeidsdag blir 4. mars siden klinikken allerede har helgestengt og 6. mars er en mandag. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

– En desperat handling, sier Bøhn, som legger til at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

Det som gir minst negative konsekvenser

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser, sier leder Miriam Nyberg for Fødeavdelingen ved OUS til NTB.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og 5 ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier hun.

Beslutningen er basert på tre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) fra fagfolk ved Fødeavdelingen. Mandag ble saken drøftet med tillitsvalgte ved Kvinneklinikken og skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag, opplyser Oslo universitetssykehus.

– Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten, vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

– Galskap

Nedleggelsen vekker sterke reaksjoner fra politisk hold.

– Nå legger de ned det mest populære fødetilbudet i Oslo for både kvinner og jordmødrene som jobber der – og skylder på kostnader. Det er urovekkende at helseminister Ingvild Kjerkol kan sitte og se på at fødetilbudet for kvinner i hovedstaden svekkes, sier Venstre-leder Guri Melbye.

Hun sier at kampen ikke er over ennå.

– Stortinget skal behandle et forslag fra Venstre allerede om en måned om å bevare ABC-tilbudet. Høyre sitter med nøkkelen her og kan være med på å gi flertall for at tilbudet får bestå, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad kaller nedleggelsen galskap.

– Under behandlingen av en rekke barselforslag i fjor ga Stortinget klar beskjed til helseministeren om at ABC-klinikken skal videreføres og styrkes i nye OUS. Da er det tragisk at den nå stenges, sier hun.

Kommunen uenig

Oslo kommune er dypt uenig i nedleggelsen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Hun har det overordnede ansvaret for barsel- og svangerskapsomsorg i kommunen.

– Jeg forventer at OUS på en god måte ivaretar alle kvinner som blir berørt av nedleggelsen. Avtalte konsultasjoner hos ABC kan ikke skyves over til kommunen, og fødekvinnene må trygges på at de får videre oppfølging som avtalt. Jeg forventer også tydelige avklaringer på hvordan OUS nå skal kunne fortsette å tilby et godt og differensiert fødselstilbud til våre innbyggere, sier hun.

Slutter

Ifølge Marit Kristine Vea i Oslo Venstre har flere jordmødre varslet at de nå slutter.

– Dermed mister OUS noen av sine mest erfarne jordmødre, og kvinner mister muligheten til å velge en naturlig fødsel. Det blir også færre jordmødre totalt sett som kan ta seg av fødende på Norges største fødeavdeling, sier hun.

Nestleder Aina Stenersen i Frps bystyregruppe i Oslo mener nedleggelsen er i strid med politiske føringer fra bystyret om å prioritere fødselsomsorg i Oslo.

Både Stenersen og Vea ber Kjerkol komme på banen.

– Dette er helt feil vei å gå i fødselsomsorgen. OUS sliter med at de mister jordmødre og velger å legge ned den eneste avdelingen som har klart å rekruttere og beholde folk. All forskning viser at jordmorstyrte enheter som ABC er lønnsomme, de forebygger komplikasjoner og gir gode fødselsopplevelser, sier Rødts stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen, Seher Aydar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse