fbpx Jordmorlederen: Tror på et bedre fødetilbud med den nye planen Hopp til hovedinnhold

Jordmorlederen: Tror på et bedre fødetilbud med den nye planen

Jordmorforbundet NSF
Styret 2024
Styret i Jordmordorbundet
NSFJ Jordmorforbundet NSF
Styret 2024
Styret i Jordmordorbundet
NSFJ
Hanne Charlotte Schjelderup
Leder

Jordmorleder Hanne Charlotte Schjelderup er fornøyd med tiltakene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som ble presentert i dag, 1. mars. – Vi har fått gjennomslag for mange av sakene vi har jobbet med lenge for en bedre fødselsomsorg.

Det er en strålende fornøyd jordmorleder Sykepleien snakker med på telefonen.

– Vi har fått gjennomslag for mange av sakene vi har jobbet med lenge for en bedre fødselsomsorg i den nasjonale helse- og samhandlingsplanen som helseministeren la frem i dag, sier leder av NSF Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. 

Ifølge henne vil regjeringen videreføre et differensiert fødetilbud og styrke det desentraliserte tilbudet gjennom samarbeid mellom kommuner og sykehus.

Ny finansieringsordning

Det Schjelderup kanskje er aller mest fornøyd med, er at det blir endringer i dagens finansieringsordning.

– Dette er noe vi har jobbet med i mange år.

– Hva går endringene ut på?

– Det er gledelig at de skal utvikle en bedre finansiering gjennom vurdering av forløpsfinansiering for fødetilbudet. Den innsatsstyrte finansieringen reduseres fra 40 til 30 prosent. I praksis vil pengene følge den gravide kvinnen gjennom hele forløpet, altså i graviditet, fødsel og barsel, forklarer hun.

Sykehusene får ny rapporteringsplikt

Et annet område Schjelderup er fornøyd med å få gjennomslag for, er at sykehusene får utvidet rapporteringsplikt på hvordan ny retningslinje for fødselsomsorgen skal følges.

– Blant annet om de oppfyller én-til-én-prinsippet for jordmødre som deltar i aktiv fødsel, sier hun.

Dersom sykehusene ikke klarer å følge dette, må det rapporteres.

Følgetjenesten styrkes

– Vi er også fornøyd med at følgetjenesten for gravide nå skal forbedres og evalueres, sier Schjelderup.

Etter at sykehusene overtok både det faglige og det økonomiske ansvaret for tjenesten, er tilbudet, ifølge jordmorlederen, blitt redusert og svært forskjellig fra sykehus til sykehus.

– Dette er svært uheldig, sier hun og legger til at sentralisering har ført til at nær 300 fødende årlig føder uplanlagt hjemme eller under transport til sykehus, oftest uten jordmorfølge, sier hun.

Schjelderup mener det er helt avgjørende for pasientsikkerheten at dette livsviktige tilbudet sikres. 

– Vi vet at slike fødsler gir økt risiko for spedbarnsdød under fødsel og i barnets første levedøgn.

Har kjempet for et bedre tilbud

Gravide og jordmødre har lenge varslet om at tilbudet ikke er godt nok.

– Gravide forteller de blir presset ut av barselavdelingen for tidlig, og oppfølgingen har vært mangelfull, forteller hun. 

Jordmorforbundet har lenge kjempet for bedre barseloppfølging. 

– Nå skal det etableres rutiner for at mor kan henvende seg til barselavdelingen uten henvisning den første uken etter utskriving.

Schjelderup er også glad for at det i planen også gis penger til kombinasjonsstillinger som gjør at de deler arbeidstiden mellom sykehus og kommune.

– Det vil gi mange jordmødre bedre arbeidsvilkår og gi dem mulighet til å jobbe forskningsbasert med en bedre turnus, sier hun.

Blir mer enn bare kake

– Blir det kake i dag?

– Ha-ha. Jeg håper det blir litt bedre enn bare kake, sier Schjelderup og legger til:

– Mange av sakene vi har fått gjennomslag for i denne planen, gir grunn til å feire for både kvinnene som skal føde, og jordmødrene som skal ivareta dem. Fødselsomsorgen har lenge beveget seg i negativ retning. Tjenesten har lenge vært drevet med en minimumsbemanning og finansiering. Med denne planen snus trenden, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse