fbpx NPE åpner pasientskadestatistikken og oppdaterer den daglig Hopp til hovedinnhold

NPE åpner pasientskadestatistikken og oppdaterer den daglig

Nå kan alle følge statistikken fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) – daglig.

– Den nye statistikkportalen er døgnåpen og oppdateres hver 24 time, sier NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sitter på en unik samling av data om svikt i norsk helsevesen. Hvor går det galt, og hvorfor? 

Hvert år mottar NPE mange tusen søknader om erstatning for feilbehandling. Fra 2019 og frem til i dag er nærmere 35 000 saker registrert, og over seks milliarder kroner er utbetalt i erstatning, skriver NPE i en pressemelding

Tidligere oppdaterte NPE tall på nettsidene en gang i halvåret. Nå oppdateres statistikkportalen daglig.

Lær av feil

– Vi vet at helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader, har stor nytte av tallene våre. Samtidig ser vi at stadig flere journalister også etterspør tall, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i NPE.

Kan dere vise hvem som har forårsaket pasientskaden: lege, sykepleier?

– Det er mulig å se type virksomhet og årsaken til svikt i behandling. For eksempel «mangelfull sikring, overvåkning og tilsyn» eller «feil utstyr eller feilplassering av utstyr», men det er ikke mulig å se detaljert hvem som forårsaket skaden, svarer Cordt-Hansen i en e-post til Sykepleien.

– Hvordan kan en sykepleier ha nytte av å ha tilgang til døgnoppdatert statistikk fra NPE?

– Det er viktig å lære av feil for å unngå å gjøre dem igjen. Å lære av feil, både egne og andres, bidrar til bedre pasientsikkerhet og kan redde liv. Feil kan føre til at voksne og barn får forlenget sykehusopphold og i verste fall får varige mén eller dør på grunn av skaden. Her kan man se på hvilke områder det er flest feil og vurdere om det er behov for tiltak i egen virksomhet.

– Sakene som er oppført i 2024, kan de ha skjedd i 2023 eller tidligere, men først blitt avgjort i 2024?

– Ja, det stemmer. Sakene som står oppført i 2024, kan ha skjedd i 2023 eller tidligere, svarer Cordt-Hansen.

Følgende statistikk vises

  • mottatte saker
  • vedtak
  • årsak til vedtak og årsak til svikt
  • erstatning

Mottatte saker, vedtak og erstatning samme år har ikke noen sammenheng. Det skyldes at det tar tid fra en sak blir mottatt til den blir ferdig behandlet med et vedtak og eventuelt en erstatning.

– Det er en viktig oppgave for NPE å bidra med tall til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten. Statistikkportalen tror vi vil være et viktig bidrag i det arbeidet, sier NPE-direktøren.

Åpne om feil og mangler

Spesialrådgiver og sykepleier Anita Schjøth i Vestre Viken HF er positiv til NPEs nye åpenhet: 

– Å skape en kultur der vi er åpne om feil og mangler og identifiserer årsaker med tilhørende tiltak, må vi jobbe med kontinuerlig, sier hun.

Schjøth forteller at Vestre Viken jobber systematisk med å senke terskelen for å registrere utilsiktede hendelser i deres avvikssystem.

– Avvikssystem høres veldig teknisk ut, men det er et nyttig verktøy som skal hjelpe med å forebygge skader og redde liv, sier hun.

– En statistikkportal vil hjelpe alle ledere i Vestre Viken med å holde oversikt over egne medholdssaker, sier Schjøth.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse