fbpx NPE skal evalueres – helseministeren vil ha kortere ventetid Hopp til hovedinnhold

NPE skal evalueres – helseministeren vil ha kortere ventetid

Bildet viser Kristin Cordt-Hansen

Eksperter skal levere sine forslag til endringer 1. juli. 

Helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har satt ned en ny ekspertgruppe. Denne gangen er det pasientskadeordningen som skal evalueres.

Vil ha kortere saksbehandling

Ifølge pressemeldingen fra helsedepartementet er det spesielt rutinene for saksbehandling og saksbehandlingstid utvalget skal se på.

Ekspertutvalget skal levere inn sitt arbeid 1. juli.

Ekspertene skal kort oppsummert se på hva det er med dagens ordning som kan forbedres slik at saksbehandlingen hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) blir kortere.

Det betyr at utvalget skal komme med forslag til forbedringer og hva disse eventuelt vil koste. 

– Fint med et blikk utenfra

– Dette ser vi frem til, sier direktør i NPE, Kristin Cordt-Hansen til Sykepleien.

Hun sier videre det er alltid fint å få et blikk utenfra på hvordan NPE jobber. 

– NPE har jobbet lenge med å få ned saksbehandlingstiden og kan vise til gode resultater på det. Vi jobber hele tiden med å forenkle og forbedre saksbehandlingen, sånn at de pasientene som søker erstatning skal oppleve kontakten med oss som så smidig og god som mulig, sier hun og legger til:

– Evalueringen blir et viktig supplement til dette arbeidet.

Her er Kjerkols ekspertgruppe:

  • Bjørn Henning Østenstad, professor ved UiB (leder) 
  • Camilla Dalland, avdelingsdirektør i Helfo
  • Janne Larsen, advokat i Roander & co
  • Per Oretorp, assisterende generalsekretær/seniorrådgiver i Personskadeforbundet
  • Ståle Onsgård Sagabråten, spesialist i allmennmedisin
Fakta
Mandat:

Departementet ber ekspertgruppen om å:

  • beskrive gjeldende rutiner for saksbehandling, inkludert bruk og utvelgelse av sakkyndige, hvordan rutinene praktiseres og følges opp, og hvordan erstatningssøkerne ivaretas.
  • vurdere hva som eventuelt er utfordringene med dagens rutiner, herunder vurdere om og i hvilken grad rutinene er effektive og sørger for at saksbehandlingstiden kortes ned samlet i hele kjeden.
  • komme med anbefalinger om hvordan saksbehandlingen, herunder rutinene, kan forbedres.
  • utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag, inkludert hvordan de foreslåtte tiltakene eventuelt vil påvirke saksbehandlingstid med mer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse