fbpx NPE: 59 hjertepasienter døde på grunn av forsinket diagnose Hopp til hovedinnhold

NPE: 59 hjertepasienter døde på grunn av forsinket diagnose

Illustrasjon av et hjerte

Norsk pasientskadeerstatning har betalt 100 millioner kroner i erstatning til 127 pasienter som har opplevd feil i diagnostisering av hjertesykdom.

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 265 saker som handler om diagnostisering av hjertesykdom i løpet av de siste fem årene.

Mennene dominerer

127 av pasientene som søkte erstatning, fikk medhold. Det gir en medholdsandel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millioner kroner i erstatning.

71 prosent av de som søkte erstatning, er menn. Den største aldersgruppa finner vi blant menn mellom 50 og 60 år.

– Det er forskjellige typer hjertesykdom som er forsinket diagnostisert. De vanligste er hjerteinfarkt, kronisk iskemisk hjertesykdom og angina pectoris. Hjerteinfarkt utgjør 31 prosent av sakene, opplyser NPE i en pressemelding.

Årsak til svikt i diagnostikk

De vanligste grunnene til at det har sviktet i diagnostikken, er at funn ikke har blitt fulgt opp, at utredningen har vært mangelfull, at pasienten skulle vært innlagt på sykehus tidligere, at akutte symptomer har blitt feiltolket, at prøvesvar har blitt feiltolket eller at undersøkelser ikke har blitt rekvirert.

– I 59 av 127 medholdssaker er det registrert dødsfall som følge av forsinket diagnose. Andre følger er forverring av hjertelidelsen, hjerteinfarkt eller hjertestans med gjenoppliving, skriver NPE.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse