fbpx Helseministeren fikk råd om prioritering av helseressurser – NSF kritisk Hopp til hovedinnhold

Helseministeren fikk råd om prioritering av helseressurser – NSF kritisk

Bildet viser forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF

– Jeg mener de i for stor grad ser helsetjenesten i en egen boble.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok torsdag 15. februar tre rapporter om hvordan helse- og omsorgssektoren skal prioritere fremover, melder regjeringen. De tre ekspertgruppene har jobbet siden i fjor sommer.

– Blir underkjent

En av gruppene har sett på om dagens helsetjenesteperspektiv fortsatt bør legges til grunn for prioriteringer i helse- og omsorgssektoren.

– Jeg mener de i for stor grad ser helsetjenesten i en egen boble. Helsetjenestens plass i samfunnsutviklingen og prioriteringenes betydning for andre sektorer blir underkjent i gruppenes konklusjoner. Gevinstene og verdiskapingen av investeringer i helse må komme tydeligere frem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hva skal være helseteknologiens rolle?

Den andre gruppen har vurdert konsekvensene av økt åpenhet når det gjelder legemiddelpriser og betalingsvilje.

– Åpenhetsgruppens søkelys på kompetanse om prioriteringer på alle nivåer er viktig. Vi forventer at prioriteringsveilederen i kommunale tjenester tar opp i seg kompetanse om kliniske prioriteringer. Både overfor enkeltpasienter og pasientgrupper. Det ble formidlet et ønske om drøfting av helseteknologiens rolle i prioriteringsdebatten. Dette var ikke gjenkjennbart i dagens presentasjoner, sier Sverresdatter Larsen.

– Har valgt ut enkeltdiagnoser

Den tredje gruppen har vurdert tilgangen til medisiner. De har blant annet sett på nye tiltak knyttet til forholdet mellom nasjonale prioriteringsbeslutninger i systemet for nye metoder og i blåreseptordningen.

– Inntrykket er at tilgangsgruppen i stor grad har valgt ut enkeltdiagnoser. Barn og unge, psykisk helse og rus, skrøpelig eldre og multiple lidelser, altså de prioriterte gruppene i helsefellesskapene, ser vi ikke at gjenspeiles i prioriteringene, sier forbundslederen i NSF.

Savner folkehelseperspektivet

Hun ønsker et sterkere søkelys på forebygging av uhelse.

– Vi mener gruppene i liten grad tar høyde for folkehelseperspektivet som et ledende premiss for fremtidens helse- og omsorgstjenester. Forebygging av uhelse er en billig måte å redusere fremtidig ressursbruk på. Dessuten bør digitalisering og teknologi tas mer med i det videre arbeidet, sier Sverresdatter Larsen.

De tre rapportene sendes nå på høring. Prioriteringsmeldingen kommer neste år, opplyser helse- og omsorgsministeren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse