fbpx Faktisk.no: Så mye tjener en sykepleier Hopp til hovedinnhold

Faktisk.no: Så mye tjener en sykepleier

Bildet viser en sykepleier som går i en sykehuskorridor

Sykepleierlønninger er et tilbakevendende tema når lønnsforskjeller og kjøpekraft skal diskuteres. Men hva tjener egentlig en sykepleier?

Nylig skrev VG om en sykepleier med en årslønn på 840 000 kroner. Sykepleieren jobber via et bemanningsbyrå og sier hun «jobber alt hun kan». I samme artikkel skrev VG at en gjennomsnittlig årslønn for en sykepleier i Norge er mellom 500 000 og 550 000 kroner. Stemmer det?

Det kommer an på hvilken statistikk man bruker, ifølge Norsk Sykepleierforbunds nettsider. Sykepleiernes lønn er nemlig avhengig av hvilken sektor man jobber i.

Turnustillegg eller ikke?

Det er altså riktig at en sykepleier hadde en gjennomsnittlig årslønn på mellom 500 000 og 550 000 kroner i 2022, men bare hvis man ikke regner med tillegg for ubekvem arbeidstid. Det er stor forskjell på om man regner med turnustilleggene eller ikke. 66 prosent av alle sykepleiere innenfor helsetjenester jobbet turnus i 2022, ifølge en analyse publisert i Sykepleien Forskning.

Tallene viser altså en gjennomsnittlig årslønn. Det individuelle lønnsnivået varierer blant annet etter hvor lang ansiennitet sykepleieren har. Det er også verdt å merke seg at lønningene har steget siden utgangen av 2022, selv om statistikken ikke er klar ennå.

5 prosent i fjor

Alle organiserte sykepleiere ved helseforetakene fikk minst 5 prosent økning av grunnlønnen sin i lønnsoppgjøret for 2023. For de kommuneansatte sykepleierne ble resultatet en lønnsramme på 5,4 prosent. Resultatet ble omtrent det samme for Oslo.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har også lønnsstatistikk for ulike yrker, inkludert sykepleiere. SSB har flere forskjellige statistikktabeller. For å se hva en som faktisk jobber som sykepleier, tjener, tar vi utgangspunkt i sykepleiere som er innrapportert med dette som yrke. Vi ser altså bort fra statistikken som inkluderer personer som er utdannet sykepleier, men som kan jobbe i andre stillinger. For eksempel vil sykepleiere som jobber som ledere, ikke telles som sykepleiere i statistikken.

Det er tallene fra denne statistikken som inngår som lønn for sykepleiere i rapportene fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), opplyser SSB til Faktisk.no.

SSB: Menn tjener mer

Det er imidlertid viktig å merke seg at lønnsforskjellene mellom sektorene ikke trenger å bety at lønnsnivået i seg selv er forskjellig, siden lønn øker med alder og ansiennitet. Sykepleierne som er ansatt i statsforvaltningen, er i snitt fire år yngre enn sykepleierne i de andre sektorene.

SSBs detaljerte statistikk viser også at mannlige sykepleiere tjener mer enn kvinnelige i alle sektorene. Forskjellen mellom kjønnene er størst i privat sektor.

Sykepleierindeksen er et mye brukt mål på boligprisene i landet. Den viser hvor stor andel av boligene i et område en enslig person med en gjennomsnittlig sykepleierinntekt har mulighet til å kjøpe med dagens priser og låneregler.

En typisk norsk inntekt

Ifølge Eiendom Norge bruker de sykepleierlønn som referanse fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt – og fordi den ikke svinger særlig etter konjunkturene. Når Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS lager Sykepleierindeksen, tar de utgangspunkt i SSBs tall og oppjusterer for lønnsveksten.

Siste utgave av Sykepleierindeksen legger til grunn at en sykepleier tjener 675 900 kroner i året i gjennomsnitt. Det betyr at en singel sykepleier kunne kjøpe 2 av 100 boliger i Oslo i 2023.

I Bergen kunne sykepleieren kjøpe 33 av 100 boliger, mens i Ålesund, Kristiansand og Porsgrunn/Skien kunne sykepleieren kjøpe over 45 prosent av boligene som ble solgt.

VG fortalte om en sykepleier med hele 840 000 kroner i årslønn. Dette er mulig fordi hun jobber som utleid sykepleier via byrå, og fordi hun tar fri bare fem dager i året. Ifølge artikkelen har sykepleieren en timelønn på 380 kroner. Hvis vi ikke regner med tillegg, tilsvarer dette mer enn 2200 timer i året. Til sammenligning regner SSB med at et vanlig årsverk tilsvarer 1950 timer inkludert ferie.

Høyere lønn i vikarbyrå?

Er det sånn at sykepleiere som jobber for bemanningsbyråer, generelt har høyere lønn enn andre sykepleiere?

For å sjekke dette må vi gå til statistikken vi først forkastet. SSB har nemlig ikke inndeling etter næring i statistikken over dem som har sykepleier som yrke. Vi må i stedet bruke statistikken over dem som er utdannet sykepleier.

Denne statistikken har noen svakheter, fordi den inneholder lønnen til sykepleierutdannede personer, uavhengig av hva de jobber som. Her er både saksbehandlere, lærere, ledere og alle andre jobber inkludert. I tillegg er det ikke mulig å avgrense til sykepleiere uten spesialisering. Det betyr at spesialsykepleiere også er inkludert. Spesialsykepleiere har mer utdanning og har høyere lønn enn en sykepleier med kun bachelorgrad, noe som gjør at statistikken har høyere tall enn den foregående.

Med dette i bakhodet kan vi hente lønnstall for sykepleierutdannede som jobber i ulike næringer. Her ser vi tydelig at de som jobber i bemanningsbyrå, har høyere lønn enn dem som jobber i helse- og sosialtjenestene. Bare sykepleierutdannede i industrien tjener bedre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse