fbpx Hun får funksjonstillegg, ekstra lønn og ferieuke Hopp til hovedinnhold

Hun får funksjonstillegg, ekstra lønn og ferieuke

Christine Flores Spansgaard

Lavangen kommune har under 1000 innbyggere. Likevel har kommunen råd til å gi sykepleierne funksjonstillegg, 40 000 ekstra i årslønn og en ekstra ferieuke. Blant annet.

Christine Flores Spansgaard jobber på Lavangsheimen sykehjem i Lavangen hvor det er plass til 16 pasienter. Hun er hovedtillitsvalgt (HTV) for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i kommunen som har nesten 1000 innbyggere, og ligger en times kjøretur nord for Narvik.

Fire av åtte får tillegget

Da Spansgaard nylig var på tillitsvalgtopplæring i Tromsø, sammen med flere andre lokale tillitsvalgte, var hun og kollega Ulrikke Andberg de eneste som kunne fortelle om funksjonstillegget på 5000 kroner i året. Det får fire av de åtte sykepleierne i kommunen:

  • En har ansvaret for akuttutstyret, skyllerommet og medisinrommet.
  • En har ansvaret for laboratoriet og lagerbeholdningen.
  • En har det faglige ansvaret for diabetes.
  • En har det faglige ansvaret for demens, samt er superbruker på datasystemene Profil og Iplos.

– Ble ganske så overrasket

– Det er ikke så mange kronene, men jeg er likevel takknemlig. Prisene på mat og tjenester bare fortsetter å vokse. At jeg får en liten sum for det ekstra ansvaret er ikke verst, sier Spansgaard.

Også nestlederen hos NSF Troms og Finnmark, Mari-Ann Benonisen, skryter av funksjonstillegget i Lavangen:

– Det er første gang vi hører om at sykepleiere får et slikt funksjonstillegg, og vi ble ganske så overrasket over at de faktisk får det, sier hun.

Benonisen påpeker at sykepleiere vanligvis påtar seg ekstra oppgaver og ansvar uten å få noe ekstra lønnstilskudd for det.

– Dette synliggjør at vi som sykepleiere kan forhandle ekstra lønn når vi får ekstra oppgaver på toppen av det vi gjør i det daglige. Så andre kommuner må gjerne lære av det Lavangen har fått til, sier fylkes-nestlederen.

bildet viser Mari-Ann Benonisen

Har hatt tillegget i mange år

– Funksjonstillegget har vi hatt i mange år. Jeg har vært leder siden begynnelsen av 2000-tallet, og vi fikk det på plass like etter det, sier Norunn Johansen, pleie-, rehabiliterings- og omsorgsleder i Lavangen.

De har jevnlige gjennomganger av hvem som har det ekstra ansvaret, og om det må gjøres noen endringer.

– De ansvarlige må ha lyst på ansvaret, og hvis vi ser et nytt behov, drøfter vi det i sykepleier- og vernepleiergruppa. Det har aldri vært noen motstand eller krangel om hvem som skal ha det ekstra ansvaret, sier Johansen.

Flere goder

Funksjonstillegget er bare et av flere goder sykepleierne i Lavangen får. Her er kommunens stimuleringstiltak for sykepleiere:

  • En ekstra ferieuke i året.
  • 40 000 kroner over garantilønnen i KS i året.
  • Bakvaktordningen lønnes 1:3, det vil si at de får betalt for en time hver tredje time i bakvakt. Vanlig tariff er en time betalt for hver femte time i bakvakt. All utrykning gir minst en times betalt. Dette punktet gjelder til alle sykepleierstillinger er besatt.
  • Stipend på 30 000 kroner i året for sykepleierstudenter. Det gjelder for maks tre studenter per år, og med en bindingstid på to år etter at de er ferdig utdannet.
bildet viser Norunn Johansen

– Har ikke god råd, men behov

– Hvordan har en så liten kommune råd til så mange bonuser?

– Vi har ikke så god råd, men vi har et behov. Kommunen har ikke råd til å ha så mange ledere, så sykepleierne må heller dra lasset sammen. Derfor innførte vi funksjonstilleggene.

Alle bonusordningene spiller antakelig inn på at sykepleiermangelen ikke er større enn den er i den lille kommunen, tror Johansen.

– I dag mangler vi bare en sykepleierstilling, og det er ikke så verst, sier hun.

Sykepleiere som har jobbet lenger i kommunen enn Christine Flores Spansgaard, har fortalt henne at de har jobbet frem og tilbake for å få funksjonstillegget i flere år.

– Det har vært flere diskusjoner fordi noen mener at tillegget bør tas bort fordi kommunen trenger å spare. Andre mener at jeg ikke skal snakke så høyt om dette fordi de er redde for at tillegget da vil forsvinne.

– Trivsel på jobb er alfa og omega

Men Spansgaard legger til at hvis lærerne, barnehageansatte og folk i administrasjonen og servicekontoret i Lavangen får funksjonstillegg, bør også ansatte i helse- og omsorg ha det.

– Vi har det fint her i Lavangen. Vi har et godt samarbeid med arbeidsgiver og administrasjonen. Ikke minst vi har et godt arbeidsmiljø hvor alle er sett og hørt. Trivsel på jobb er alfa og omega for min del, og det har vi her. Vi støtter hverandre som kollegaer, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse