fbpx Psykiske lidelser hos sykepleiere gir flest tapte dagsverk Hopp til hovedinnhold

Psykiske lidelser hos sykepleiere gir flest tapte dagsverk

Sykefraværstallene for 3. kvartal for sykepleiere og spesialsykepleiere viser at en tredjedel av tapte dagsverk i perioden skyldtes psykiske lidelser.

Totalt var det 482 250 tapte dagsverk for legemeldt sykefravær i perioden juli til september i år. Etter en nedgang i 2022, er nå antall tapte dagsverk blant sykepleiere og spesialsykepleiere høyere enn under pandemiåret 2021, da var totaltallet 477 340.

For bare to år siden var det muskel og skjelettlidelser som var hovedårsaken til tapte dagsverk.

17 prosents økning

Psykiske lidelser blant sykepleiere og spesialsykepleiere økte med hele 17 prosent fra 3 kvartal i 2022 til 2023.

Sykdom i fordøyelsesorganene økte med 12 prosent i samme periode.

Lene Lehmann Moberg er statistikkansvarlig i Nav. Sykepleien spurte henne hva hun tror årsaken til den kraftige økningen er:

– Vi kan ikke si sikkert hva som er årsaken til økningen. Det er en generell økning i andelen som rapporterer om psykiske plager, spesielt for unge kvinner. Det er derfor ikke overraskende at dette gjenspeiler seg i sykefraværet.

Høye emosjonelle krav

Moberg i Nav skriver også at sykepleiere har høye emosjonelle krav i jobben og det kan derfor være ekstra krevende å gå på jobb dersom man sliter psykisk.

– Pandemien kan ha medført noen endringer i arbeidslivet, og for yrkene innen helse kan det ha medført økt arbeidsbelastning over tid, mener Moberg.

– Er det andre yrkesgrupper som har liknende økning i psykiske lidelser?

– Ja, sykefraværet med psykiske plager har økt generelt, med 16,4 prosent.

– Er det andre yrkesgrupper innen helse- og omsorg som har en liknende økning?

– Ja, det er en økning også for pleiemedarbeidere og leger, svarer Moberg.

– Har det blitt enklere å bli sykemeldt på grunn av psykiske lidelser?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Lene Lehmann Moberg.

statistikkansvarlig i nav

Navs gode råd

Ifølge Moberg kan arbeid være helsefremmende for personer som sliter psykisk, dersom arbeidsmiljøet er bra.

Her er noen flere råd fra henne når folk sykmeldes for psykiske lidelser:

  • Generelle tiltak for et godt arbeidsmiljø anbefales, samt individuelle tiltak for arbeidstakerne det gjelder.
  • Tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen kan redusere behovet for sykefravær, og redusere varigheten på sykefraværet til ansatte som allerede er sykmeldt.
  • En god dialog mellom leder og arbeidstaker kan avdekke hvilke individuelle tilretteleggingstiltak det er behov for.
  • For noen kan det være å skjermes fra noe av pasientkontakten i en periode, mens for andre kan pasientkontakt virke positivt. For dem kan være behov for å skjermes fra kontorarbeid.
  • Det kan være krevende å tilrettelegge innenfor helseyrkene da man også må ta hensyn til at tilretteleggingen ikke går utover andre arbeidstakere.

– Min erfaring fra tidligere jobber i bedriftshelsetjenesten er at det likevel er mulig ved god planlegging, mener Moberg.

Tilbakegang

Sykdommer i luftveiene har naturlig nok gått kraftig tilbake siden pandemiårene. Siste kvartal var nedgangen på hele 76 prosent, sammenliknet med året før.

NAV måler også antall sykefraværstilfeller. Her øker alle sykdomskategorier, unntatt luftveissykdommer. Se oversikt under.

Sykefraværsprosenten er like høy i tredje kvartal i år som under pandemiåret 2021.

Med sykefraværsprosent på 7,3 prosent ligger sykepleiere og spesialsykepleiere over gjennomsnittet i befolkningen som er 5,8 prosent. Men totalt for kvinner i hele befolkningen er sykefraværsprosenten den samme.

Økningen i sykefraværsprosenten er marginal fra 2022, fra 7,1 til 7,3.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse