fbpx Sykefraværet: Kraftig økning i diagnosene slapphet og tretthet Hopp til hovedinnhold

Sykefraværet: Kraftig økning i diagnosene slapphet og tretthet

Nav har registrert en økning på 26 prosent hos de som sykmeldes for slapphet og tretthet, sammenliknet med i fjor.

I Navs generelle omtale av alt sykefravær har de registrert endringer i diagnosene hos personer som sykmeldes av leger.

– Mye tyder på at vi nå ser langtidseffektene av koronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Sykdom i fordøyelsesorganene har hatt størst økning i tapte dagsverk, med 26 prosent i forhold til i fjor. Diagnosegruppen utgjør 5 prosent av alle de tapte dagsverkene i 1. kvartal 2023. Det er i aldersgruppene opptil 50 år at økningen er størst.

Det er fortsatt muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som er årsakene til den største andelen tapte dagsverk, med henholdsvis 32 og 24 prosent. Begge diagnosegruppene hadde en kraftig økning i tapte dagsverk, men andelene er på omtrent samme nivå som før pandemien.

Syke sykepleiere

Det legemeldte sykefraværet for sykepleiere og spesialsykepleier går noe ned i forhold til 2022 og er på samme nivå som i første del av 2020.

For sykepleiere og spesialsykepleiere var det legemeldte sykefraværet på 9,2 prosent i første kvartal 2023. Det er en svak nedgang fra første kvartal i fjor, og på samme nivå som første kvartal i 2020.

Diagnosene som øker mest i helsenæringen

Helse- og sosialtjenester har fortsatt det høyeste sykefraværet på 8,9 prosent av alle næringene, men har hatt en nedgang i forhold til samme kvartal året før.

Næringen hadde en stor en stor økning i sykdommer i fordøyelsesorganene og psykiske lidelser. Samtidig var det en nedgang i luftveissykdommer.

Totalt var det 2 656 642 tapte dagsverk i helse- og sosialtjenester i første kvartal i år, rundt 32 000 færre enn i første kvartal 2022.

Høyt historisk nivå

– I løpet av 2022 så vi det høyeste sykefraværet vi har registrert siden svineinfluensaen, så selv om vi ser en nedgang fra forrige kvartal er sykefraværet fortsatt på et høyt nivå historisk sett, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

Bedre for de unge

De to yngste aldersgruppene, 16–19 år og 20–24 år, har nå den største nedgangen i tapte dagsverk (ned 10 prosent) og er nå på 2,6 og 4,1 prosent.

– Gjennom pandemien har stadig sykefraværet til de yngste økt mest, men det kan nå se ut som at det er på vei tilbake til slik det var før pandemien, sier Holte.

Det legemeldte sesongjusterte sykefraværet var på 5,5 prosent, som er en liten økning fra forrige kvartal.

Det legemeldte sykefraværet for alle sykemeldte i første kvartal var på 4,5 prosent for menn og 7,9 prosent for kvinner, samlet blir det 6,1 prosent som er en nedgang på 2,6 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse