fbpx Sykefravær: Psykisk lidelser blant sykepleiere øker kraftig Hopp til hovedinnhold

Sykefravær: Psykisk lidelser blant sykepleiere øker kraftig

Bilde viser portrett av en kvinne med graf fra artikkelen

Psykiske lidelser er nå den største årsaken til sykemeldinger blant sykepleiere, ifølge NAV-tall.

Av de 315 780 tapte dagsverk som ble registrert i første kvartal blant sykepleiere, var 85 430 fravær på grunn av psykiske lidelser. 

Psykiske lidelser blant sykepleiere utgjør dermed nær en tredjedel av alle sykefraværsdager i første kvartal i år.

Det er første gang siden første-kvartalstall for 2018 at denne diagnosen er den største.

– Ikke overraskende

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen synes dette er trist, men er ikke overrasket over at sykefraværet blant sykepleiere øker på grunn av psykiske lidelser.

– Vi har en sykepleiermangel, og totalbelastning på den enkelte blir for stor, sier hun.

Som grafen over viser, økte antall tapte dagsverk blant sykepleiere fra under 70 000 til 85 500 fra første kvartal i 2022 til 2023. Det er en økning på over 22 prosent.

– Høye fysiske og emosjonelle krav

Ulf Andersen er statistikksjef i NAV:

– Det er en økning i psykiske lidelser generelt, det viser oversiktene for alle næringer, sier han.

– Sykefraværet økte innen helse og sosialtjenester, spesielt i første del av pandemien. En mulig forklaring er økt arbeidsbelastning og høye fysiske og emosjonelle krav, mener Andersen.

Andre sykdommer

Det er en tydelig økning i diagnosen «slapphet og tretthet» også blant sykepleiere i første kvartal (se graf lenger ned i saken). 

Sykdommer i fordøyelsesorganene øker markant, opp fra 11 685 til 15 259, en økning på 30 prosent på et år.

Sykdommer i nervesystemet øker fra 15 870 til 18 150 på ett år, opp 14 prosent.

Sykepleiere veldig utsatt

Forbundslederen i NSF viser til at ifølge Stami (Faktabok 2021) er sykepleiere den yrkesgruppen som over tid utsettes for flest risikofaktorer på jobb.

– HMS-arbeid og arbeidsforholdene til sykepleiere må få økt fokus fra både arbeidsgivere og myndigheter, mener Larsen.

– Har NSF et tilbud til dem som rammes av psykiske lidelser?

– Ja, NSF har et samarbeid med Villa Sana på Modum Bad. De tilbyr både individuelle rådgivningssamtaler for medlemmer av NSF, og egne kurs for ledere med personalansvar, sier Larsen.

Nær halvparten av norske arbeidstakere sliter psykisk

Halvparten av norske arbeidstakere har hatt dårligere arbeidskapasitet på jobb på grunn av utfordringer med psykisk helse og stress. 

3 av 10 oppsøker ikke hjelp når de får vanlige psykiske plager, og få tør å be om hjelp på jobb når de sliter.

Det kommer frem i en helseundersøkelsen som KantarSifo har utført på vegne av forsikringsselskapet If, med svar fra mer enn 4 000 respondenter i Norden.

«Her har lederne en stor mulighet til å gjøre en forskjell», skriver If i en pressemelding.

Undersøkelsen viser videre at: 

 • Nær halvparten (46 prosent) av norske arbeidstakere har opplevd at arbeidsevnen påvirkes negativt av psykisk helse og stress.
 • Nesten 1 av 4 (23 prosent) er bekymret for å bli sykmeldt over lengre tid på grunn av dette.
 • Samtidig droppet 3 av 10 (31 prosent) å oppsøke hjelp forrige gang de opplevde slike problemer.

arbeidspsykologen

Gir gode råd

– Mange av dem som strever ønsker bare å leve et mest mulig normalt liv med en mest mulig normal hverdag. God støtte fra ledere og kolleger er positivt, både for å forebygge stress og langtidsfravær. Derfor er det viktig å bygge et miljø der det oppleves som trygt å være åpen, også om det som er vanskelig. Det kan være så enkelt som at lederen stadig gjentar «Kom til meg hvis noe er vanskelig, så skal jeg gjøre det jeg kan for å tilrettelegge», sier Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien, som gjerne deler noen gode råd til lederne.

  Fakta
  Sju råd til ledere med ansatte som sliter psykisk
  1. Vær et medmenneske, ikke en behandler. Når du skal ta initiativ til en samtale med en ansatt som strever, er utgangspunktet at dere skal ha en hyggelig prat. Profesjonell hjelp må den ansatte få fra andre, for eksempel via helseforsikringen. Det er ikke din oppgave.

  2. Skap trygge rammer for samtalen. Fortell hvorfor du ønsker en samtale på forhånd, og gjennomfør den på en tid og et sted der dere kan være i fred og ro.

  3. Lytt før du gir råd. Det er ikke meningen at du skal ha alle svarene med en gang. Det viktigste er først å få en oversikt over utfordringer og muligheter, og invitere til åpenhet. Vær en god lytter.

  4. Hold fokus på det som er relevant for jobben. Hvis problemene er knyttet til privatlivet, er det nok å si at du forstår at det kan være en belastning.

  5. Vær tydelig på at medarbeideren er ønsket. Vær tydelig på at du gjerne vil ha medarbeideren i arbeid, og at du vil gjøre det du kan for å bistå. Vær gjerne raus med tilrettelegging i starten, så medarbeider opplever seg sett og forstått – og får tillit til deg som leder. Det skaper trygghet og gir styrke til å mestre arbeidsdagene.

  6. Planlegg tilrettelegging sammen. Spør medarbeideren hvilke arbeidsoppgaver som er overkommelige, og hvilke det er motiverende å beholde. Hvis dere planlegger tilrettelegging sammen, sikrer du at medarbeider er involvert og mest mulig motivert.

  7. Gjør så godt du kan. Mange ledere er bekymret for om de tar godt nok vare på medarbeidere som sliter. Om du gjør så godt du kan, er det sannsynligvis godt nok. Men vær åpen, og still gjerne spørsmål som «Hva skal til for at jeg skal være den beste lederen for deg fremover?» Det ligger mye god verdi i å hjelpe hverandre.

  Kilde: If/Tobro Wøien

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse