fbpx Økt grunnbemanning halverte sykefraværet og fjernet vikarbruken på Averøya Hopp til hovedinnhold

Økt grunnbemanning halverte sykefraværet og fjernet vikarbruken på Averøya

ansatte i averøy kommunes hjemmetejenste

For ett år siden startet Averøy kommune på Nordmøre med langvakter. Mer fri og mindre sykdom er resultatet. Og ingen vikarer.

– Tidligere gikk folk hjem med dårlig samvittighet fordi de ikke rakk alt de skulle gjøre på vakten og måtte overlate resten til kveldsvakta. Nå kan de planlegge på en annan måte, sier fagleder i hjemmesykepleien, Hege Lin Stemland, til NRK, som omtalte saken først.

12-timers vaktene gir flere fridager. På tolv uker får sykepleierne i full stilling 16 ekstra fridager.

Fra 17 til 7 prosent

Turnusen har ført til at sykefraværet er halvert. Fra 17 prosent ned til 7 prosent. Antall søkere til jobbene har økt kraftig.

Tidligere brukte Averøy kommune bonuser for å rekruttere sykepleiere, det har de sluttet med.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Averøy kommune, Vibeke Berget sier til Sykepleien at det viktigste ledelsen i hjemmesykepleien har gjort er å øke grunnbemanningen. 

De ansatte nylig fem nye sykepleiere. Det er blitt populært å jobbe på Averøya.

– Grunnen til at vi begynte å se på langvakter var at lederne så at noe måtte gjøres med utfordringene vi hadde med å rekruttere og beholde sykepleiere nå og i fremtiden.

– De unge som var i tjenesten uttrykte bekymring med at de følte et stort arbeidspress, de var mye på jobb når de var i 100 % stilling, forteller Berget. 

Unge utslitte sykepleiere

Både ansatte og ledere så at unge nyutdannende sykepleiere ble utslitt, de orket ikke presset på jobben og ville slutte.

Nå forteller hun at det fungerer mye bedre. Folk har roligere arbeidsdager, mer fri og trives bedre.

– Er lønnen den samme, eller har den økt?

– Lønnen er den samme, svarer hun.

– Hvordan går det å kombinere 12-timersvakter med familieliv?

– De som ikke ønsket å jobbe langvakter, av ulike årsaker, fikk tilbud om økt stilling med bare dagvakter. For alle kveldsvakter blir dekket opp av 12-timersvakter, forteller hun.

– Når sykepleierne får mer fri kan de kanskje jobbe andre steder i tillegg?

– Vi har ledere som er observanten på dette. Spesielt med tanke på yngre sykepleiere som ønsker å gjøre dette. Kristiansund er jo nære, så det er jo mulig.

ledere i NSF i Averøy og Møre og Romsdal

Økt grunnbemanning øker kvaliteten

Fylkeslederen for NSF i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, mener også at det viktigste grepet som er gjort av kommunen er å øke grunnbemanningen.

– Averøy er en av få kommuner i fylke som ikke bruker vikarbyråer og heller ikke behøver sommervikarer, sier hun.

Hun sier at nå vet kommunen hva hjemmesykepleien koster dem.

– De får ingen overraskende utgifter på vikarbruk.

– Look to Averøy

Sevaldsen mener også at kvaliteten på tjenesten de leverer har økt med den økte grunnbemanningen.

– Jeg vil rose ledelsen ved hjemmetjenesten, administrasjon og politikere i Averøy kommune for å øke grunnbemanningen. Min oppfordring til andre kommuner i fylket er: Look to Averøy.

– Dette er god bruk av fellesskapets penger og kompetanse, mener Sevaldsen.

Fakta
Fakta om turnusordningen i Averøy kommune

Turnusen ble startet i januar 2022.

  • Alle som jobber langvakter, jobber 7 langvakter på 4 uker. Stillingsbrøk justeres deretter med dagvakter
  • 1,5 timer sammenhengende pause midt i vakten (men må være tilgjengelig ved akutte hendelser som krever flere på jobb)
  • I tillegg 0,5 timer matpause dersom rom for dette i vakten.

Kilde: Hjemmesykepleien i Averøy kommune

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Siw Husum

Sykepleier
9 måneder siden

Hvordan løser kommunen ingen vikarer i ferier? Hvordan får dem feriene til å gå opp? :)

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse