fbpx Helseberedskap: Savner perspektivet på Nord-Norge Hopp til hovedinnhold

Helseberedskap: Savner perspektivet på Nord-Norge

Fylkesleder i Notrdland

– Helseberedskapen i nord er viktig for totalberedskapen i hele landet, sier Gjertrud Krokaa, som leder sykepleierne i Nordland.

Fredag 24. november la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem helseberedskapsmeldingen. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) lot seg ikke imponere og kritiserte særlig regjeringen for å ikke ta tak i det hun kaller bemanningskrisen i helsevesenet.

Lederen for NSF i Nordland, Gjertrud Krokaa, er enig. Hun mener meldingen ikke tar utgangspunkt i den virkeligheten sykepleiere og andre helsearbeidere står i.

– Regjeringen tar ikke inn over seg hvor alvorlig problemer vi har med å bemanne og rekruttere, sier hun.

– Det de har gjort, er å plassere ansvar og si at det må legges planer. Å si det er gjort på tre minutter. Det som tar tid, er å legge til rette for at planene faktisk kan iverksettes.

Synes det er ullent

Regjeringen lister opp fire grep for å styrke den norske helseberedskapen:

  • etablere en modell for helseberedskapen som klargjør roller og ansvar.
  • øke helsetjenestens evne til omstilling og fleksibilitet for å møte fremtidige kriser. Det vil kreve prioritering å få oversikt over personellressurser og omdisponering og mobilisering av ressurser. For å lykkes er det viktig å øve i det daglige.
  • styrke samvirket på tvers av sektorer og samarbeidet med frivillig sektor og med næringslivet. 
  • styrke det internasjonale samarbeidet om helseberedskap.

Men Gjertrud Krokaa synes det blir for ullent.

– Man kan snakke om fleksibilitet og omstilling, men virkeligheten er at bemanningen i dag allerede er på et kritisk nivå. Vi henter for eksempel vikarer fra andre land. Om det skulle bli en krise, rammer den sannsynligvis også våre naboland. Da vil vi miste vikarene vi er avhengig av.

– Men regjeringen vil ta initiativ til et nordisk samarbeid som fastsetter prinsipper for innleie av helsepersonell i kriser?

– Ja, men det blir ikke flere fagfolk av å bli enige om prinsipper, sier Krokaa.

Viktig for totalberedskap

Hun savner også en konkretisering av beredskapen i Nord-Norge.

– Helseberedskapen i nord er viktig for totalberedskapen for hele landet, poengterer hun.

– Og derfor burde den vært viet mer oppmerksomhet.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF ber om et helseforlik med en tiltakspakke for å sikre kritisk bemanning i helsevesenet. Hun sier i en pressemelding at situasjonen i Helse Nord er særlig alvorlig.

Nylig meldte NSFs landsmøte kode rød i forbindelse med situasjonen i Helse Nord.

NSF viste til at år med manglende evne, vilje og virkemidler til å beholde helsepersonell gjør at helseregionen nå sliter med å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til befolkningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse