fbpx Tillitsvalgt om NSF og klima: – Vi kunne våget oss mer utpå Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgt om NSF og klima: – Vi kunne våget oss mer utpå

Bildet viser Karine Svelle Mellqvist omgitt av skog

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har valgt å ikke undertegne et opprop mot fossil energi. Tillitsvalgt etterlyser et større klimaengasjement i forbundet.

Legenes klimaaksjon er en medlemsforening for helsepersonell og helsefagstudenter som vil hindre helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og naturødeleggelse. Et av oppropene som foreningen har engasjert seg i, og som andre helseorganisasjoner har blitt invitert til å undertegne, er ikkespredningsavtalen for fossilt brennstoff, på engelsk kalt Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

NSF: Foretrekker å utforme egne uttalelser

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har så langt ikke underskrevet oppropet.

– Det handler ikke om at vi ikke støtter målet om å få ned bruken av fossil energi. Men vi har generelt høy terskel for å skrive under denne typen opprop hos andre organisasjoner. Vi får veldig mange henvendelser om dette. Og da foretrekker vi heller å utforme våre egne uttalelser, og så står vi sammen i sak når vi er enige. Vi registrerer at Legeforeningen har gjort den samme vurderingen som oss. De har valgt å ikke signere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF til Sykepleien.

– NSF bør utfordre politikerne på de store temaene

Karine Svelle Mellqvist er sykepleier i Søndre Oslo DPS, tillitsvalgt i NSF og landsmøtedelegat.

– Oppropet mot fossil energi er spennende fordi det ser på helsekonsekvensene av fossil energi i alle ledd, fra produksjon og transport til bruk, forbrenning og avfall, sier hun.

– Du mener det er naturlig at NSF signerer?

– Med de prinsippene vi har med å jobbe for et samfunn som fremmer helse, så er det veldig logisk for meg. NSF bør ta hakket mer samfunnsansvar og utfordre politikerne på de store tingene som faktisk har helsekonsekvenser globalt, sier Svelle Mellqvist.

Og legger til:

– Det er kanskje ikke i Norge det bokstavelig talt brenner mest akkurat nå, men hvis vi skal være solidariske og bry oss om global helse, så kan NSF godt være med på oppropet. En ting er å jobbe for et mer miljøvennlig helsevesen. Noe annet er å pushe politikerne slik at vi får samfunnsendringen som trengs for å gå bort fra fossil energi og dermed redusere en sykdomsfremkallende faktor. Vi kunne våget oss mer utpå.

Løfter folkehelse og bærekraft

NSF-lederen svarer slik:

– NSF er en fagforening med et klart formål og viktige oppgaver vi arbeider for på vegne av våre medlemmer. Det er landsmøtet som nå skal beslutte politikken for de neste fire årene, og som vil måtte prioritere mellom mange ulike saker og standpunkt. Alt må ses i forhold til hva vi har ressurser og kapasitet til. Det er viktig for at vi skal ha muligheten til å oppnå resultater, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Kommer signering av oppropet mot fossil energi til å bli en sak på landsmøtet?

– Det er opp til delegatene, men så langt er ikke en slik sak fremmet.

– Hvilke klimarelaterte saker er meldt inn til landsmøtet?

– Forbundsstyret har vedtatt å fremme en sak om «folkehelse og bærekraft», og flere av fylkene har også meldt inn tematikk i denne saken. Klima er en del av dette bildet. Vår vinkling på klimaspørsmålet knyttes til folkehelse og bærekraft. Det er der vi har mest aksjer, sier forbundslederen.

Økofrykt og lite fremtidshåp

Å endre samfunnet i mer klimavennlig retning kan fungere som effektive folkehelsetiltak, mener Karine Svelle Mellqvist.

– Klimaendringene og forbrenning av fossil energi har reelle helsekonsekvenser, som økt forekomst av luftveisplager på grunn av luftforurensing. I tillegg har vi det psykiske aspektet, som at en del unge har økosorg, økofrykt og lite fremtidshåp. Det gir grunn til bekymring, sier sykepleieren.

Helsesektoren i Norge står for 4,3 prosent av Norges utslipp av klimagasser. Globalt er det estimert at mellom fire og fem prosent av alt utslipp kommer fra helsesektoren. Det er beregnet at dette er over dobbelt så mye som flytrafikken, ifølge Legenes klimaaksjon.

– Utslippene fra helsesektoren kommer fra varetransport, legemiddelproduksjon, ineffektive bygg og matsvinn. Alle disse tingene henger sammen, men det er ikke noe juicy. Helsevesenet er en stor aktør, men vi har hatt et annet søkelys, som å redde liv og helse. Kanskje har vi ikke tenkt at det er vi som skal spare miljøet, sier Svelle Mellqvist.

– Vi blir fort litt nærsynte

Hun skulle også ønske at klimaet ble viet mer plass på sykepleierutdanningene i Norge.

– Hvis klimaendringer og naturtap er en av de største helsetruslene i vårt århundre, så er det logisk at utdanningsinstitusjonene underviser om det. Alle studentene jeg spør, sier de ikke har hørt et ord om det. Vi blir fort litt nærsynte og glemmer at et velfungerende klima er grunnleggende for å drive med helsearbeid og sykdomsforebygging.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Kristine Ruud

Barnesykepleier
7 måneder 2 uker siden

Bra skrevet og veldig enig!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse