fbpx Grimstad-sykepleierne vant kampen om turnus Hopp til hovedinnhold

Grimstad-sykepleierne vant kampen om turnus

bildet viser Frida Hautala

Sykepleierne i Grimstad tok kampen mot slitsom turnusordning til mediene da de ikke ble hørt via vanlige kanaler. Nå har de fått en ny turnus som er mer levelig.

Husker du de utslitte sykepleierne i Grimstad som Sykepleien skrev om i mai?

Grimstad-medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) satt foten ned i fjor høst etter at de hadde fått dårligere turnus tre år på rad. Kommunen hadde redusert på antallet F3-dager (fri følgende søn- og helgedag etter jobb på søn- og helgedag) for dem med reduserte stillinger gjennom flere år.

AML-turnus

Da fikk de en enda dårligere turnus fra midten av desember i fjor, som de protesterte mot fra første dag.

Den såkalte AML-turnusen hadde ingen unntak fra arbeidsmiljøloven (AML), slik at de for eksempel ikke kunne jobbe sein-tidlig-vakter.

NSF-sykepleierne opplevde den nye turnusen som en straff, fordi den hadde flere uheldige konsekvenser, som du kan lese om her.

Møte med kommunen

Etter at lokalpresse og Sykepleien skrev om saken, møtte NSF kommunalsjefen og representanter fra HR-avdelingen. Der ble det åpnet opp i den fastlåste dialogen om turnusordningen som hadde vart i et halvt år.

– Vi har fått svar fra Arbeidstilsynet om at kommunen ikke kan gjennomsnittsberegne turnusen inntil 38 timers uke, når sykepleierne faktisk jobber 35,5 timers uke i 100 prosent stilling, sier konstituert hovedtillitsvalgt for NSF i Grimstad, Julie Dahl Keller.

NSF mener at sykepleiere som har gått AML-turnusen har krav på overtidsbetaling for det de har måttet jobbe for mye i løpet av det halvåret turnusen er praktisert.

Bildet viser Julie Dahl Keller

– NSF har orientert kommunen om at krav vil bli sendt inn. Det enkelte medlemmet må fylle ut overtidsskjema selv, men kan få hjelp fra NSF til å gjøre det, sier Keller.

– Dere mente jo også at kommunen ikke hadde forsvarlighetsvurdert turnusen slik man skal?

– Arbeidstilsynet bekreftet at det er et krav å vurdere om turnusen er forsvarlig og at verneombud og tillitsvalgte skal være med på det. Men Arbeidstilsynet har ikke utført noe tilsyn rundt dette i Grimstad, så kommunen har ikke fått noen anmerkninger ennå, sier Keller.

Nytt system gjelder nå

Sammen med de andre fagforbundene Delta, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen, har NSF nå kommet til enighet med kommunen om en felles turnusordning hvor AML-turnusen ikke lenger er pålagt NSF-sykepleierne.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet til enighet for resten av året. Allerede nå skal avdelingslederne kunne lempe på turnusen. Verken NSF eller AML-turnus vil stå i veien for å bytte vakter for dem som har en tung turnus, sier Keller.

– Er det den samme turnusen dere først sa nei til i fjor høst?

– Ja, på en måte. Men den store uenigheten gjaldt F3- og F5-dager. Siden det ikke er flere helligdager frem til ny turnus for 2023, kom vi til en enighet rundt resten av turnusperioden, sier Keller.

Hun forklarer at de i turnusen for 2023, som skal gjelde fra midten av desember, får seks F3-dager i 100 prosent stilling. Det er én mer enn de hadde før.

AML-turnusen påvirket andre sykepleiere også

Det viste seg at AML-turnusen hadde påvirket flere enn bare NSFs medlemmer.

– Når AML-turnusen bare tillot kveld-kveld eller dag-dag, måtte de andre sykepleierne som ikke var med i NSF, også jobbe slik. Jeg tror det var med på å gjøre at kommunen så at dette ikke var en optimal løsning, sier Keller.

Hun mener at det hjalp at alle forbundene sto sammen i denne runden og var tydelig på kravene sine om en felles turnusordning.

– Det tror jeg kommunen også ønsker. Det blir uansett godt å kunne ha litt mer fleksibilitet når turnusen skal legges. Jeg håper dette hjelper på, så vi får beholde de sykepleierne vi har, sier Keller.

– Viktig seier

Hjemmesykepleier Frida Hautala er et av NSF-medlemmene som har frontet kampen mot AML-turnusen i både lokalpresse og Sykepleien.

Hun sier hun er utrolig stolt over sykepleierne i Grimstad kommune som har kjempet og stått på i alle disse månedene.

– Dette er uten tvil en svært viktig seier for oss. Likevel må jeg få si at det er kritikkverdig at kommunen har valgt å bruke så lang tid på å ta våre varslinger på alvor, sier hun og legger til et lite ønske:

– Jeg håper vi får oppleve en arbeidsgiver som er mer villig til å lytte til oss i tiden fremover.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse