fbpx Forhandlinger: – Det handler om hva medlemmene får igjen som særalderspensjon Hopp til hovedinnhold

Forhandlinger: – Det handler om hva medlemmene får igjen som særalderspensjon

– Det forhandles også om hva de som går av, og som fortsetter å jobbe en del, skal få, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen. Torsdag starter forhandlingene.

Etter en pause i pensjonsforhandlingene møtes partene igjen torsdag 24. august. De skal forhandle om vilkårene for dem som har særaldersgrense, deriblant sykepleierne.

Det er Unio som forhandler på vegne av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det handler om nivået for det medlemmene skal få betalt, hva de får igjen som særalderspensjon, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– I denne omgang handler det ikke om hvem som skal inn eller ut av ordningene med særaldersgrense.

– Har betydning for alle med særaldersgrense

I 2018 ble partene enige om en avtale om tjenestepensjon for offentlig ansatte. Men spørsmålet om hva alderspensjonen for dem som har særaldersgrense skal være, ble utsatt.

Først i mai i år startet partene forhandlingene med frist for å bli ferdig 1. juli. De ble ikke ferdig og tok derfor pause i sommer.

Nå tar de altså opp igjen tråden. Se hvem som deltar nederst i saken.

– Vi har nå et pensjonssystem som humper og går, men disse forhandlingene har betydning for alle dem med særaldersgrense, sier Larsen.

Fakta
Dagens særaldersgrenser for sykepleiere:
  • 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger.
  • 65 år for underordnede sykepleiere.
  • 85-årsregelen gjør at svært mange sykepleiere kan gå av når de er 62 år.

85-års regelen betyr at man kan gå av tre år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år.

– Et rent bestillingsverk

Et utvalg utnevnt av regjeringen har skrevet en rapport om behovet for særaldersgrense i fremtiden.

Utvalget konkluderer med at 85-årsregelen ikke lenger er vel begrunnet i dagens samfunn.

– Rapporten er en del av faktagrunnlaget som regjeringen kan benytte seg av. Men vi regner det som et rent bestillingsverk, sier Larsen.

– Handler også om hva de som fortsetter å jobbe en del, skal få

– Det handler nå om å gjøre avtaler for dem som har særaldersgrense, og hva de skal ha i pensjon. Også om hva de som går av, og som fortsetter å jobbe en del, skal få, sier Larsen.

– Det skal være rettferdig om du er politi eller sykepleier eller lege. Nå er det ulike regler når man jobber som pensjonist, påpeker hun.

Regjeringen har foreslått å oppheve minstegrensen på 20 prosent stilling for å kunne være med i pensjonsordningen for sykepleiere.

– God grunn til å være bekymret

– Mange sykepleiere er bekymret for at de ikke lenger skal kunne jobbe 20 prosent med vanlig lønn?

– De har god grunn til å være bekymret, sier NSF-lederen.

Hun viser til tiden med pandemi:

– Da ble det gjort unntak fra reglene, så sykepleierpensjonistene kunne jobbe med full lønn. Dette var av stor samfunnsmessig verdi. Sykepleierpensjonistene utgjør store ressurser som samfunnet skriker etter. Vi skal både ivareta dem som har så tøffe belastninger at de må gå av med særaldersgrense, og sikre en rettferdig lønn for dem som utgjør en stor restkapasitet i yrket, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Pensjonistlønnen er ikke lagt til rette for sykepleiere

– Med pensjonistlønn vil både sykepleiere og spesialsykepleiere gå drastisk ned, mens det ikke gjelder for helsefagarbeidere.

Med pensjonistlønn kan man jobbe uten at alderspensjonen blir redusert. For tiden er den 233 kroner per time.

Helseforetakene har ikke avtale om pensjonistlønn.

– Pensjonistlønnen er ikke lagt til rette for dem med høyere kompetanse, som sykepleier og spesialsykepleier, sier Larsen.

– Den er en del av det som vi skal forhandle om nå. Altså hvor mye du kan tjene når du likevel mottar en særalderspensjon uten å avkorte den.

Fakta
Disse forhandler nå (trepartssamarbeid):
  • Arbeidstakerorganisasjonene: Unio, LO, YS og Akademikerne
  • Arbeidsgiverorganisasjonene: KS, Spekter og Staten
  • Staten: Regjeringen

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ann-Karin Pedersen

Psykiatrisk sykepleier
10 months 3 weeks siden

Mange vil jobbe som pensjonist men ikke til pensjonistlønn. Sykepleiere og spesialsykepleiere må ha mer lønn som enn helsefagarbeidere. 85 årsregelen må beholdes. Yrket er mer psykisk og fysisk belastende enn de fleste yrker. Vi skal « trøste og nære « i 30 år eller mer. Det er en grunn til at vi slutter tidlig i yrket.

Anita Uggedal

Sykepleier
10 months 3 weeks siden

Gikk av etter 85 års-regelen i 2016. Var da sliten etter mange år i full stilling i en travel sengepost. Var i møter med KLP i forkant, men fikk ingen info om Samhandlingsreformen som ville ramme meg ved 67. Fikk da grundig redusert utbetaling fra KLP. Satt igjen med så lite at jeg måtte fortsette å jobbe de timene jeg kunne og måtte da følge nøye med for ikke å komme 1time over 20prosent i mnd. Så kom corona og da kunne vi jobbe så mye vi ville.
Alle vet om sykepleier-mangelen. Får ofte spørsmål fra avd om jobbing, men da på pensjonist lønn. Vi gjør samme jobben, men må ta til takke med kr 233 pr time. Ser at helseforetakene ikke har avtale om pensjonist lønn. Jobber på Ålesund sjukehus. Er enslig pensjonist og vet pr.nå ikke hvor lenge jeg greier å jobbe. Hva da? Da får jeg ihvertfall ikke endene til å møtes.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse