KLP: Anbefaler pensjonerte sykepleiere å jobbe færre timer enn grensen

Natalia Ebbesen, pensjonsrådgiver KLP
FOR Å UNNGÅ UBEHAG: For å være på den sikre siden, kan det være fornuftig å jobbe noen timer færre enn det regelverket tillater, mener Natalia Ebbesen i KLP: – Jeg pleier å anbefale pensjonister å jobbe opptil 80 timer per kvartal, sier hun.

Regelen er at pensjonister kan jobbe inntil 20 prosent uten å få trekk i pensjon, men hvor mange timer er egentlig det? 89? 84? Eller bare 80?

Mange pensjonerte sykepleiere ønsker å jobbe litt ved siden av alderspensjon.

Men hvor mye kan man egentlig jobbe uten å få trekk i pensjon? Regelen sier inntil 20 prosent. Hvor mange timer blir det?

Gunhild Slettebø Skrutvold var i villrede. Hun ble pensjonert sykepleier da hun var 67 år, nå er hun 73. Og litt frustrert … Hun har nemlig fått mange svar, men alle er forskjellige.

Skrutvold kontaktet Sykepleien for å få hjelp.

Har valgt sykepleierlønn

– Jeg er frisk og i god form og jobber som tilkallingsvakt på sykehjemmet i Ringsaker kommune, forteller hun.

Nærmere bestemt Brøttum bo- og aktivitetssenter. Der har hun jobbet de siste tjue årene.

Som pensjonist har Gunhild Slettebø Skrutvold mange jern i ilden. Hun ramser opp:

– Jeg trår til som barnevakt når barnebarna blir syke og ikke kan gå i barnehagen, er aktiv i Røde Kors, følger pasienter til sykehus og lege, og går tur med en pasient en gang i uken.

Det begrenser seg dermed hvor mye hun kan jobbe som sykepleier. Derfor har hun valgt å beholde sin sykepleierlønn – i stedet for å velge pensjonistlønn, som har en lavere timebetaling, men som er uten begrensing for antall timer man jobber. (Se mer om pensjonistlønn nederst i saken.)

– Med min vanlige lønn kan jeg altså jobbe 19,9 prosent i kvartalet, sier Skrutvold.

Fikk forskjellige svar

Men det er ikke bare-bare å følge denne regelen om 20 prosent:

– Siden jeg ikke har en fast avtale om hvor mye jeg skal jobbe, har det blitt en utfordring for meg å finne ut hva disse 20 prosentene er i timer, sier hun.

Hun har undersøkt selv; spurt både på arbeidsplassen og i KLP – Kommunal Landspensjonskasse.

– Ingen av dem har kunnet svare. KLP sentralt sa 89 timer, men en kollega mente det var for mye.

Hun kontaktet KLP sentralt igjen og fikk høre at hun måtte holde seg under 82 timer.

– Det gjorde jeg i et par måneder, men siden det var 7 timer i forskjell mellom de to svarene, forhørte jeg meg en gang til. Denne gangen ble svaret 86 timer. Da jeg, for sikkerhets skyld, tok kontakt en fjerde gang, ble svaret 84 timer. Det var frustrerende.

Hun holdt seg så på 81 timer i kvartalet.

– Men nylig møtte jeg en kollega som sa hun hadde regnet ut at vi kunne jobbe 88 timer. Det har hun forholdt seg til i halvannet år, uten å få advarsel om at hun har jobbet for mange timer og derved får trekk i pensjonen.

– Kan Sykepleien gi meg riktig antall timer jeg kan jobbe i kvartalet, lurer hun på.

Anbefaler opptil 80 timer per kvartal

Sykepleien kontaktet Natalia Ebbesen, pensjonsrådgiver i KLP.

– Det er det mange som lurer på hva 20-prosentregelen innebærer. Det berører alle sykepleiere som jobber ved siden av sin alderspensjon, sier hun.

Ebbesens enkle svar er dette:

– Generelt pleier jeg å anbefale pensjonister å jobbe opptil 80 timer per kvartal.

Det var da sykepleierloven ble endret i 2016, at 20-prosentregelen ble innført.

– Hovedregelen er at man kan jobbe under 20 prosent per kalenderkvartal, altså tre måneder. Hvor mange timer som utgjør 20 prosent, kan variere fra stilling til stilling, sier Ebbesen.

Les også: Er Anne-Marie Lorås (82) landets eldste sykehusvikar?

Hvor mange arbeidstimer er det i uken?

Noen stillinger har 35,5-timers arbeidsuke hvis man jobber full tid, mens andre stillinger har 37,5 timers-arbeidsuke.

– Dette påvirker hva som er antallet timer i en stilling på 20 prosent, sier hun.

Dessuten er arbeidsgivere pålagt å ta med i beregningen antall ferieuker en vanlig ansatt i denne aldersgruppen har rett til. Noen har rett på fem ukers ferie, andre har rett på seks uker.

Her er KLPs oversikt over hvor mye pensjonister kan jobbe uten å bli trukket i pensjon:

Tallene i tabellen viser antallet timer man kan jobbe fra den 1. i kvartalet til den 1. i neste kvartal.

Kan bli feilrapportering

Men det skal ikke være lett, for i praksis rapporterer arbeidsgivere til KLP antallet timer man fikk betalt for i det kvartalet – ikke antall timer man har jobbet, forteller Natalia Ebbesen i KLP.

– Det kan bety at når man jobber ujevnt og tar sporadiske vakter, kan lønnsforskyvninger føre til feilrapportering. Hvis dette fører til urettmessig trekk i pensjon, bør man si fra til arbeidsgiver, slik at registrerte arbeidstimer blir kontrollert og eventuelt rettet, understreker hun.

Jobb færre timer og unngå ubehag

Men hun tror de fleste pensjonister vil oppleve det som ubehagelig å bli trukket i pensjon og dermed være nødt til å bevise at de ikke overskred grensen for arbeid ved siden av pensjon.

– For å unngå slike situasjoner, kan det derfor være fornuftig å jobbe noen timer mindre enn det regelverket tillater. Generelt pleier jeg å anbefale pensjonister å jobbe opptil 80 timer per kvartal, sier Natalia Ebbesen.

Pensjonistlønn – ikke for alle

Denne hovedregelen om 20 prosent gjelder alle sykepleiere som ønsker å jobbe i offentlig sektor etter uttak av alderspensjon i KLP, der de fleste sykepleierne er medlem.

I tillegg kan arbeidsgivere i kommunal sektor og enkelte offentlige bedrifter (de som er i Virke-tariffområdet) tilby pensjonister å jobbe mot pensjonistlønn.

Dette gjelder også sykepleiere.

– Pensjonistlønn er en tariffbestemt lønn som er lik for alle, uavhengig av ansiennitet og yrke, sier Ebbesen.

For tiden er den 201 kroner per time.

– Jobber man mot pensjonistlønn, kan man jobbe ubegrenset, sier pensjonsrådgiver Natalia Ebbesen i KLP.

Helseforetak har ikke avtale om pensjonistlønn.

Vil fortsette med ekstravaktene

– Er du fornøyd med svaret fra KLP, Gunhild Slettebø Skrutvold?

– Jeg tenkte jeg var langt innenfor når jeg holdt meg under 81 timer og tenkte jeg skulle øke med fem–seks timer. Jeg har aldri vært nede i 80, sier hun.

Skrutvold opplever det uansett ikke som et stort problem personlig, mest irriterende, fordi hun har fått så mange ulike svar.

Å fortsette med ekstravakter har hun uansett tenkt.

– Det er veldig kjekt med pasienter, pluss det sosiale med kollegene, sier pensjonisten.

Les også: