fbpx Hjemmetjenesten: Halvparten av sykefraværet skyldes jobben Hopp til hovedinnhold

Hjemmetjenesten: Halvparten av sykefraværet skyldes jobben

Sykepleier kjører bil

750 000 dagsverk går tapt på grunn av sykefravær i hjemmetjenesten. Arbeidstilsynet har laget verktøy som de håper arbeidsgivere og ansatte tar i bruk for å gjøre arbeidsmiljøet bedre.

Arbeidstilsynet har laget tips for hjemmetjenesten om hvordan de kan forbedre arbeidsforholdene. Etter deres beregninger er forbedringspotensialet stort.

Utsatt bransje

Arbeidstilsynet har de siste to årene, i samarbeid med Nav, Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), bygget opp en arbeidsmiljøportal hvor de har utviklet tips og råd til bransjer som har utfordringer knyttet til arbeidsmiljøloven. Nå er hjemmetjenesten lagt til på lista.

Ifølge tabellen over, er det områder som arbeidsgivere bør gjøre noe med.

Ifølge NOAs undersøkelse, sier 48 prosent av ansatte i hjemmetjenesten som har fravær, at det skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

I tillegg viser undersøkelsen følgende:

  • 31 prosent av de med hudplager oppgir at dette kan skyldes jobben.
  • 55 prosent av de med smerter i ryggen oppgir at dette kan skyldes jobben.
  • 34 prosent er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uka.
  • Risikoen for fraværsskade er dobbelt så stor som for gjennomsnittet.

Høyt sykefravær

Ifølge tall fra Nav er legemeldt sykefravær over 16 dager i hjemmetjenesten 7,7 prosent. Det er et høyt tall sammenliknet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive, som er 4,3 prosent.

Regnet om til arbeidsdager utgjør sykefraværet i hjemmetjenesten 750 000 tapte dagsverk.

– Ved å gjøre kunnskap og fakta mer tilgjengelig, kan flere jobbe målrettet for å skape godt arbeidsmiljø, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Hun håper arbeidsgivere og arbeidstakere kan finne gode verktøy i arbeidsportalen slik at det blir lettere å få gjort noe med det som ikke fungerer.

– I hjemmetjenesten opplever mange høye emosjonelle krav i kontakt med pasienter. Det å jobbe tett med mennesker og håndtere følelsene deres kan være krevende, sier Vollheim.

Du finner det du trenger til å komme i gang på Arbeidsmiljøportalen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse