fbpx Emosjonelle krav i jobben kan gjøre deg syk Hopp til hovedinnhold

Emosjonelle krav i jobben kan gjøre deg syk

Eldre personer som går over en gressplen på vei til et arrangement. Noen har rullator.

Forskning tyder på at emosjonelle krav kan forklare den økte risikoen for sykefravær i helse- og omsorgsyrker.

Unio har gitt Sintef oppdraget med å forske på emosjonelle krav og belastninger til mennesker som jobber med mennesker.

Nå har de første resultatene kommet.

Høye krav til å håndtere andres følelser

Høye emosjonelle krav oppleves særlig i yrker der ansatte skal vise empati og engasjere seg følelsesmessig med andre mennesker de kommer i kontakt med i jobben.

– Arbeidet innebærer ofte kontakt med pasienter, elever, barn eller klienter. Det stilles høye krav til arbeidstakernes evne til å håndtere andres følelser, håndtere eller regulere egne følelser og tilpasse seg til de menneskene man jobber med, skriver Unio i en pressemelding.

Å hjelpe er givende, men også krevende

Ifølge forskningen er emosjonelle krav i arbeidet er ikke i seg selv negativt.

– Å hjelpe andre og ha betydning for andres utvikling, liv og livssituasjoner kan være svært meningsfullt, givende og positivt for ansattes helse, skriver Unio.

Men det kan også være krevende å ta inn over seg andres følelser og livssituasjoner.

Henrik Dahle er fagsjef for arbeidsliv i Unio. Han mener det er store, udekkede behov for mer kunnskap og bedre verktøy for psykososiale belastninger på jobben.

13. juni brakte Sykepleien nyheten om at psykiske lidelser nå er det som oftest er årsaken til sykefravær blant sykepleiere. Kilden var ferske tall fra Nav. Navs statistikksjef Ulf Andersen pekte blant annet på emosjonelle krav som en årsak: 

– Sykefraværet økte innen helse og sosialtjenester, spesielt i første del av pandemien. En mulig forklaring er økt arbeidsbelastning og høye fysiske og emosjonelle krav, sa Andersen.

Les hele artikkelen i lenken under: 

Kan skape langtidssykefravær

Sintefs forskning viser tydelig at høye emosjonelle krav, ofte i sammenheng med andre jobbkrav, kan ha en negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. 

Ifølge Sintef er det flere studier som er kritiske til at det er en snever forståelse av emosjonelle krav ved å betrakte det som «noe» som er frakoplet arbeidsoppgavene. Det emosjonelle aspektet ER selve arbeidet i mange yrker.

– Det å oppleve at arbeidet er for krevende kan innenfor noen kontekster oppfattes som at det er den enkelte som ikke takler jobbkravene, som ikke tåler å stå i jobbsituasjonen, i stedet for at fokus rettes mot et forebyggende arbeid på arbeidsplassnivået, skriver Unio.

Sintef skal fortsette arbeidet og skal nå se nærmere på emosjonelle krav og belastninger og ansattes vern opp mot brukerrettigheter.

Unio har laget en egen nettside hvor du kan lese mer.

Fakta
Prosjektet pågår i 2023 og består av tre hoveddeler

1) kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på emosjonelle belastninger i yrker som jobber med mennesker

2) en kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien. De er lærere, barnehagelærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter.

3) en kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i Unios forbund i utvalgte yrker.

Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil bli publisert som en SINTEF-rapport. Rapporten blir presentert på Unio-konferansen i desember 2023.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse