fbpx – Urimelig at belastning over tid ikke godkjennes som yrkesskade Hopp til hovedinnhold

– Urimelig at belastning over tid ikke godkjennes som yrkesskade

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Å bli rammet av skade og sykdom på jobb er alvorlig. NSF jobber aktivt for å endre reglene for yrkessykdomslisten, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

Sykepleien forteller historien om intensivsykepleieren som ble 100 prosent sykmeldt etter belastninger i koronapandemien.

Utbrenthet var diagnosen hun fikk. Hun har meldt sykdommen som yrkesskade til Nav, og har også fått bistand av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Les saken her: Utbrent etter koronabelastning: – Jeg vil melde fra på vegne av alle intensivsykepleiere

– Godkjennes ikke

– Hvordan stiller NSF stiller seg til en slik melding om yrkesskade? Sykepleieren tror selv det er liten sjanse for å få hennes sykdom godkjent, fordi det er snakk om belastning over tid?

– Etter dagens regelverk godkjennes ikke belastning som oppstår over tid som yrkesskade eller yrkessykdom, bekrefter NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette er urimelig, mener hun.

Hun uttaler seg her på generelt grunnlag.

– En viktig jobb for våre lovgivere

 – Våre lovgivere har her en viktig jobb å gjøre – for å gi et bedre erstatningsvern for ansatte som har blitt skadet eller syk av jobben, skriver NSF-lederen i en e-post til Sykepleien.

Hun påpeker at det var NSF som gikk i bresjen for å få følgeskader av covid-19 på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom likestilt med yrkesskade:

– Det lyktes vi med, og det var et viktig gjennomslag for våre medlemmer. Vaksinasjonsskader, herunder skader som følge av Astrazeneca-vaksine, blir i dag behandlet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), skriver Larsen.

Regelverket som følges her er pasientskadeloven.

Les også: Regjeringen endrer reglene for helsepersonell som blir koronasmittet på jobb

 – NSF jobber aktivt for å endre reglene

– Vil NSF også jobbe for å få godkjent utbrenthet, og eventuelt posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som en yrkesskade eller -sykdom?

– Ja, NSF jobber aktivt for å endre reglene for yrkessykdomslisten, slik at den møter dagens arbeidsliv på en mer moderne og rettferdig måte, skriver hun.

Hun mener at tradisjonelle kvinneyrker ikke blir ivaretatt på en god måte i dagens regelverk.

– Som det står skrevet i NOU 2008/11: Yrkessykdomslisten har ikke vært vesentlig revidert på 50 år, skriver hun.

– Alvorlig å bli rammet av skade på jobb

NSF-lederen viser også til at NSF spilte inn til Hurdalsplattformen at regjeringen bør gjennomgå og oppdatere yrkessykdomslisten.

Les også: – Er du sykepleier og skadet på jobb? Glem erstatning!

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til dette og sier den skal forplikte seg til å forbedre reglene om yrkesskade.

– Å bli rammet av yrkessykdom og yrkesskade er alvorlig. Vi møter våre medlemmer med de skadene og sykdommene de har, og jobber for å ivareta erstatningssakene deres på best mulig vis, skriver NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse