fbpx To vikarbyråer suspendert av Sykehusinnkjøp Hopp til hovedinnhold

To vikarbyråer suspendert av Sykehusinnkjøp

Bildet viser en gruppe sykepleiere og hvor noen av dem bare er silhuetter

Seks vikarbyråer er undersøkt. Alle brøt rammeavtalene med bruk av underleverandører som ikke er godkjent. To av dem er midlertidig suspendert for flere brudd.

Sykehusinnkjøp engasjerte Deloitte til å gjennomføre revisjon av bemanningsbyråer som har avtale med å levere vikarer til sykehusene.

Resultatet avdekket at de seks leverandørene som ble sjekket, har brukt underleverandører som ikke er godkjent av Sykehusinnkjøp.

– To av leverandørene blir midlertidig suspendert som følge av flere avvik, skriver Sykehusinnkjøp i en pressemelding.

Fikk tips

Sykehusinnkjøp fikk tips om at de seks leverandørene muligens brøt kontrakten som var inngått.

De seks leverandørene som er undersøkt, er:

 • Dedicare Doctor AS
 • Helsebemanning AS
 • Legeformidling AS
 • Randstad Care AS
 • Speare AS
 • Transmedica A/S

Alle brøt kontrakten

Alle de seks leverandørene har benyttet seg av underleverandører, uten at det er godkjent av Sykehusinnkjøp.

– Det er benyttet underleverandører i form av selvstendig næringsdrivende, opplyser Sykehusinnkjøp.

24. mai ble det avholdt møter mellom de seks leverandørene, Sykehusinnkjøp HF og lederen for de regionale helseforetakenes styringsgruppe for avtalen, Hilde Christiansen.

Frist på 48 timer

I pressemeldingen skriver Sykehusinnkjøp at leverandørene fikk 48 timer på seg til å levere en oversikt over hvem som har vært selvstendig næringsdrivende på oppdrag for foretakene. I tillegg fikk de fikk også krav om å si opp avtalene med de aktuelle underleverandørene.

– Skuffet

– Jeg er skuffet over at seks av leverandørene som har rammeavtaler, benytter seg av underleverandører uten godkjenning, sier Hilde Christiansen i pressemeldingen.

Hun sier videre at vikarbyråene ikke ville fått godkjent underleverandørene dersom de hadde bedt om det.

– En vikar som er selvstendig næringsdrivende, er ikke å anse som en arbeidstaker og omfattes ikke av arbeidsmiljøloven eller har det samme vernet og rettigheter som en ansatt medarbeider har. Det er viktig at alle forholder seg til forutsetninger og krav i tråd med inngåtte rammeavtaler, sier hun.

Midlertidig suspendert

De to leverandørene som både har benyttet underleverandører og konkurranseklausuler, Dedicare og Speare, er midlertidig suspendert fra rammeavtalen.

De fire regionale helseforetakene ser alvorlig på bruken av underleverandører og det som kommer frem i revisjonsrapportene.

– Vi er opptatt av og forventer at alle vikarer som er på oppdrag i helseforetakene, skal ha ordnede lønns- og arbeidsforhold i tråd med forutsetningene i rammeavtalene. Vi er svært takknemlig for at medarbeidere, ledere i helseforetak og vikarer har meldt ifra, sier Christiansen i pressemeldingen.

Leverandørene har ikke forstått avtalen

Alle de seks leverandørene opplyser ifølge Deloitte at de ikke har forstått at en selvstendig næringsdrivende er å anse som underleverandør.

– Det overrasker oss, sier Christiansen i pressemeldingen.

Revisjonen viser også at to av de seks leverandørene har benyttet seg av konkurranseklausuler som begrenser leger og psykologers mulighet til å inngå ansettelsesforhold med helseforetak.

De to vikarbyråene det dreier seg om, er Dedicare og Speare. Deloitte mener klausulene ikke er i samsvar med bestemmelser i rammeavtalen og regelverk.

Uakseptabel rekruttering

Revisjonen omfatter også hvorvidt de seks leverandørene etter oktober har gjort direkte rekrutteringshenvendelser mot ansatte på helseforetakene.

Ifølge revisjonen ser det ut til at alle vikarbyråene har sluttet med denne praksisen etter at Sykehusinnkjøp sendte ut et brev hvor de gjorde det klart at slik rekrutteringspraksis både er uakseptabel og i strid med rammeavtalen. 

– Vi har også kjennskap til oppsøkende virksomhet som en del av leverandørenes rekrutteringsaktiviteter. Dette har vi påpekt overfor leverandørene det angår, sier Christiansen.

  Fakta
  Fakta om vikartjenester
  • Sykehusinnkjøp HF har gjennomført anskaffelsen av vikartjenester, og har hatt prosjektlederansvar.
  • En prosjektgruppe med representanter fra alle regionale helseforetak står for faglige vurderinger i anskaffelsen.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvar for forvaltning av avtalen, inkludert behandling av avvik. En styringsgruppe bestående av representanter fra alle regionale helseforetak har hatt ansvar for å ta beslutninger knyttet til anskaffelsen, og andre forhold i avtaleperioden. Styringsgruppen ledes av Hilde B. Christiansen fra Helse Vest RHF.

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse