fbpx Helseministerens svar om vikarer i helsevesenet skaper reaksjoner Hopp til hovedinnhold

Helseministerens svar om vikarer i helsevesenet skaper reaksjoner

SV frykter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke har god nok styring med reglene for vikarbyråer som skal gjelde i helsevesenet. Rødt er også kritisk.

– Det er litt rart å lytte til statsråden. Nå fører regjeringen en politikk som gjelder hennes felt, uten at statsråden kan gi en god begrunnelse for hvorfor helsevesenet skal unntas fra vikarreglene, sier Marian Hussein (SV) til NTB.

I spørretimen onsdag stilte hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) spørsmål om de spesielle unntakene for helsevesenet fra de nye, strengere reglene for bemanningsbyråer som regjeringen har gått inn for. Hun påpekte at også fagforeningene i sektoren er imot særegne unntak.

– Meg bekjent er denne saken på høring, svarte Kjerkol. Hun viste til at saken hører hjemme på arbeidsministerens bord.

Vedtas neste uke

Men høringen om unntaksreglene var ferdig i november. Og Stortinget har så godt som vedtatt at helsevesenet kan få unntak fra de nye strenge reglene for bemanningsbransjen som regjeringen vil ha på plass for resten av arbeidslivet.

Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling mandag. Når Stortinget behandler saken neste uke, vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet få mulighet til å lage en forskrift med egne unntak for helsesektoren.

Kjerkol understreket at målet er at vikarbyråer skal være unødvendig, men ser seg ikke i stand til å sette ned foten.

– Det jeg kan si, er at det dessverre er deler av helsetjenesten som er avhengig av innleie for å sikre kritisk kompetanse. Hensynet til liv og helse må alltid gå foran, sa hun.

Hun lovet samtidig at hun vil engasjere seg for å sikre faste ansettelser og hele stillinger i helsevesenet.

Henter folk fra det offentlige

I stortingssalen tok Hussein, som sitter i helsekomiteen, også opp meldinger om at vikarbyråer driver med «aggressiv rekruttering» og forsøker å hente ansatte i det offentlige.

– Markedsføring er det også en annen statsråd som har ansvar for, var Kjerkols svar.

Hussein lurer på om det er slik at helseministeren bare har ansvar for lover og bygninger, men ikke helsepersonellet.

– Hun er enig med oss i at både pasientsikkerheten og rekrutteringen til helsevesenet taper på at man åpner så mye for bemanningsbransjen i helsevesenet. Jeg er fortsatt bekymret for i hvilken retning regjeringen ønsker å ta helsevesenet vårt, sier Hussein.

– Det er veldig rart at veldig mange av virkemidlene innenfor regjeringens helsepersonellpolitikk synes å ikke ligge hos helseministeren, mener hun.

Rødt: – Uforståelig

Rødt er også kritisk til at regjeringen vil unnta helsetjenesten fra den nye innleiereguleringen.

– Det er uforståelig at regjeringen ikke vil sette en stopper for at det offentlige er storforbruker av kommersielle bemanningsbyråer, sier Seher Aydar, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Rødt, i en pressemelding.

– Bemanningsbyråene driver aggressiv rekruttering av helsepersonell fra det offentlige. Dette er en ond sirkel som bryter opp fagmiljøer, og som påfører den offentlige helsetjenesten store kostander, fortsetter hun.

Aydar mener helsevesenet alt for lenge har lent seg på innleie fra bemanningsbyråer.

– Det er på tide at også denne milliardindustrien kommer inn på regjeringenes radar. Å åpne for unntak i helse er helt feil vei å gå. De pengene som nå fosser ut til byråene, kunne vært brukt til å bygge opp bemanningsenheter i kommunene og sykehusene som var dimensjonert for å møte det faktiske behovet. Å bemanne offentlig helsetjeneste mener Rødt må være en offentlig oppgave.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse