fbpx Se hva bemanningsbyråene fakturerer for vikarer Hopp til hovedinnhold
Dyre kriseløsninger for å redde sommerbemanningen:

Se hva bemanningsbyråene fakturerer for vikarer

Flere helseforetak klarer ikke å skaffe nok vikarer i sommer. Sykepleien har sett på hva det kan koste å fylle opp vakter med vikarer fra bemanningsbyråene.

Sykepleien fått et innblikk i hvor mye vikarer kan koste for sykehusene, via eksempler på fakturaer bemanningsbyråer har sendt ut etter endt oppdrag i Finnmark.

Oppdragene ble utført tidligere i år, men prisene er de samme nå i sommer, erfarer Sykepleien. Tallene er avrundet.

Her er eksemplene:

45 000 kroner for fire dager

 • Bemanningsbyrå: Dedicare
 • Hvor: Operasjonsavdelingen Kirkenes
 • Innleid: En sykepleier
 • Tidsrom: Underkant av 40 timer
 • Timepris ordinær arbeidstid: 1000 kroner
 • Passive vakter (1/3 timepris): 1100/1260 kroner
 • Timepris kvelds-, natt- og helgevakter: 1260 kroner
 • Overtid: 1570 kroner
 • Faktura: 45 000 kroner


Barnesykepleier i ti dager: 110 000

 • Bemanningsbyrå: Dedicare
 • Hvor: Hammerfest
 • Innleid: Barnesykepleier
 • Tidsrom: 84 timer
 • Timepriser: Samme som i eksemplet over
 • Faktura: 110 000 kroner

To intensivsykepleiere i fire dager: 132 000

 • Bemanningsbyrå: Power CARE
 • Hvor: Kirkenes
 • Innleid: To intensivsykepleiere
 • Tidsrom: Begge var på jobb i fire dager
 • Timepris kvelds- og nattevakter: 1440 kroner
 • Timepris aftenvakt: 1200 kroner
 • Timepris ordinær arbeidstid: 810 kroner
 • Reiseutgifter: 11 500 kroner
 • Faktura: 132 000 kroner

13 dager med vikar: 109 000

 • Bemanningsbyrå: Randstad CARE
 • Hvor: Hammerfest
 • Innleid: Intensivsykepleier
 • Tidsrom: 104 timer. Vikaren hadde fri én dag i perioden
 • Timepris ordinær arbeidstid: 640 kroner
 • Timepris for kveld, natt og helg: 940 kroner
 • Timepris overtid: 1200 kroner
 • Reiseutgifter: 6500 kroner
 • Faktura: 109 000 kroner

Tre dager kostet 24 000

 • Bemanningsbyrå: Centric bemanningsbyrå
 • Hvor: Hammerfest intensiv og dagkirurgi
 • Innleid: To sykepleiere
 • Timepris ordinær arbeidstid: 720 kroner
 • Timepris overtid: 1220 kroner
 • Kvelds-, natt- og helgetillegg: 176 kroner ekstra per time
 • Reise- og boutgifter: 2300 kroner for begge
 • Faktura: 24 000 kroner

Man må ta med i beregningen at byråene må ta betalt for sosiale avgifter, som kan utgjøre opptil 30–40 prosent av kostnadene. Det betales ikke moms på helsetjenester.

– Gjennomgående problem

– Vi klarer ikke å skaffe det vi har behov for av vikarer. Det gjelder både sykepleiere og spesialsykepleiere. Utfordringen er størst for intensivsykepleiere til intensivavdelingen ved UNN Tromsø, skriver Hilde Pettersen Kvalvik, kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en e-post til Sykepleien.

Det har vært et gjennomgående problem for sommerdriften de senere år, skriver Kvalvik.

Vikarmangelen er et gjennomgående problem i hele landet, viser Sykepleiens spørrerunde.

– Oppsiktsvekkende

Norsk Sykepleierforbunds nestleder Silje Naustvik synes det er oppsiktsvekkende høye timepriser Sykepleien viser frem.

– Vi vet at pasientsikkerheten er best ivaretatt med flere faste ansatte, sier hun. 

– Penger er åpenbart ikke et problem for sykehusene når de kan betale slike summer for vikarer. De bør i stedet brukes på faste ansatte, slik at de slipper å bruke store penger på innleie, presiserer Naustvik.

Nestlederen er bekymret for en utvikling der det ser ut som flere sykepleiere slutter i faste stillinger og går til privateide bemanningsbyråer.

– Helsevesenet er blitt avhengig av vikarene, mener Naustvik.

Gir 1000 kroner ekstra per dag

Også Finnmarkssykehuset merker at vikarbyråene sliter med å levere.

– Spesielt innenfor spesialitetene intensiv, operasjon, barn og jordmødre, skriver Kenneth Grav, HR-sjef på Finnmarkssykehuset, i en e-post.

– Ansatte som blir tilbakekalt fra ferie, får en godtgjøring på 1000 kroner per dag de jobber i sin opprinnelige ferie. De får selvsagt ferien tilbake og dekket eventuelle kostnader de måtte ha i forbindelse med å avlyse ferien, skriver Grav.

Foreløpig har ikke sykehuset brukt denne ordningen i stor grad. De har hatt enkelte tilfeller der ansatte frivillig har avbrutt ferien noen dager tidligere enn planlagt. 

Helse Vest sliter med jordmødre

Direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse Vest, Hilde Brit Christiansen, skriver i en e-post til Sykepleien at fra 2018 og ut 2021 ble 0,2 prosent av timene sykepleiere arbeidet, utført av innleid helsepersonell.

– I perioden 2019 til og med 2022 har dette variert måned for måned mellom 0,1 og 0,4 prosent, skriver Christiansen.

– Klarer vikarbyråene å levere det dere trenger?

– For noen foretak har det blitt særlig krevende for jordmorbemanningen. Mange kommuner har ansatt jordmødre i deltidsstillinger, som igjen har ført til deltidsstillinger i helseforetakene, skriver hun.

– For noen grupper spesialsykepleiere har det også vært vanskelig å dekke akutte behov ved fravær blant egne medarbeidere, skriver Christiansen.

– Men vikarbyråene har gjort en svært god innsats gjennom pandemien for å bidra med å supplere viktig faglig kompetanse i perioder. De har også under streiken i SAS gjort det de kan for å få frem vikarene i tråd med de oppdragene de har påtatt seg, skriver direktøren.

Behovet større enn det vikarbyråene leverer

På Ahus (Akershus universitetssykehus) har de ansatt flere sommervikarer og benytter sykepleiere fra bemanningspoolen, samt tilkallingshjelp, for å dekke behovet i sommer.

– Vi opplever at behovet for vikarer er større enn det vikarbyråene leverer, skriver fungerende HR-direktør Anne Gry Kolstad i en e-post.

Kristiansund økte beredskapen

Kristiansund sykehus hevet beredskapen fredag 15. juli, og kommunen mangler tilstrekkelig med helsepersonell for å få unna de utskrivningsklare pasientene, skriver Tidens Krav [bak betalingsmur].

– Man har plass klar, som duger til å øke kapasiteten. Ting er i orden, men vi mangler folk. Og man kan ikke ta inn folk uten å ha noen som kan pleie dem, sier Arne Grødahl til avisen. Han er leder i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i Kristiansund kommune.

Bemanningsbyrå er kriseløsning

For Åndalsnes kommune var bemanningsbyrå eneste løsningen på å dekke sommerens sykepleierbehov, skriver Åndalsnes avis.

Mary Aasen, avdelingsleder på helsehuset i Åndalsnes, sier til avisen at de bruker sykepleierstudenter, men siden de er uten autorisasjon, vil de ikke kunne gjøre jobber det er behov for.

Kommunen reddet sommeren med åtte danske sykepleiere fra et bemanningsbyrå. De er innlosjert i en sommerstengt avdeling på helsehuset.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse